Tag: ZW

WGA-vast en WGA-Flex worden samengevoegd

De WHK premie bestaat op dit moment uit drie delen, de WGA-vast, WGA-flex en de ZW-flex. Per 1 januari 2017 worden de premiedelen WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één premie, de WGA-totaal. De premieopbouw voor grote en middelgrote werkgevers zal hierdoor veranderen. Omdat deze onder- en bovengrenzen afzonderlijk bepaald worden, kan het zo zijn dat…
Lees verder


17 mei 2016

Brieven ZW- of WAZO-uitkering alleen nog via Mijn UWV

UWV verstuurt brieven over Ziektewet- of WAZO-uitkering vanaf 15 februari 2015 niet meer via de post. De belanghebbende kon brieven over Ziektewet- of WAZO-uitkering al via Mijn UWV bekijken en printen. Vanaf 15 februari 2015 ontvangt hij deze brieven alleen nog via Mijn UWV en niet meer per post. Mijn UWV is de eigen beveiligde…
Lees verder


20 januari 2015

Gedifferentieerde premies WHK 2015 bekend

UWV heeft op 1 september 2014 de premies en parameters voor de WGA-  en ZW-premies 2015 gepubliceerd. Voor het bepalen van de gedifferentieerde premie, worden werkgevers in één van de drie grootteklassen ingedeeld: klein, middelgroot of groot. Kleine werkgevers betalen alleen de sectorpremie. Bij middelgrote werkgevers weegt de sector premie mee bij de gedifferentieerde premie,…
Lees verder


2 september 2014

Terugkeerpremie ERD van ZW naar UWV

Minister Asscher van Sociale Zaken bereidt de invoering voor van een terugkeerpremie in de Ziektewet (ZW), per 1 januari 2015, die meer in verhouding staat tot het ZW-risico. Deze terugkeerpremie zal gaan gelden voor alle (middel)grote werkgevers die na bekendmaking van deze brief kiezen om na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terug te keren naar…
Lees verder


25 maart 2014

Aandachtspunt verhalen premie WHK

Verhaalt u als werkgever 50% van de WGA premie op de werknemer, houd er dan rekening mee dat u vanaf 2014 niet meer 50% van de volledige premie mag verhalen op de werknemer. De WGA premie (vanaf 2014: “gedifferentieerde premie WHK”) bestaat vanaf 2014 uit 3 verschillende componenten, namelijk de WGA-vast, de WGA-flex en een…
Lees verder


10 januari 2014

ZW premie in 2014

De modernisering van de ziektewet heeft als resultaat dat er vermoedelijk een nieuwe premie bij komt vanaf 2014. De premie zal afhankelijk worden van het aantal ZW-uitkering die aan werknemers worden betaald. De premie wordt doorbelast in de gedifferentieerde werkhervattingskas (Whk), de vervanger van de gedifferentieerde WGA premie. U zult eind 2013 een beschikking ontvangen…
Lees verder


10 september 2013