Tag: whk

Premiewijzer Whk 2015

Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) van UWV maakt u eenvoudig een schatting van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) in 2015. U kunt de premiewijzer gebruiken als hulpmiddel om te bepalen of het voor u gunstig is om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of WGA-vast in 2015. U kunt in 2015…
Lees verder


8 september 2014

Gedifferentieerde premies WHK 2015 bekend

UWV heeft op 1 september 2014 de premies en parameters voor de WGA-  en ZW-premies 2015 gepubliceerd. Voor het bepalen van de gedifferentieerde premie, worden werkgevers in één van de drie grootteklassen ingedeeld: klein, middelgroot of groot. Kleine werkgevers betalen alleen de sectorpremie. Bij middelgrote werkgevers weegt de sector premie mee bij de gedifferentieerde premie,…
Lees verder


2 september 2014

Inspecteur kan premies niet herzien

In principe krijgt u maar één keer per jaar een premiebeschikking van de Belastingdienst. Op basis van de fiscale wet is het voor de inspecteur niet mogelijk om een gecorrigeerde beschikking voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) op te leggen. De hoogte van de premie moet u dus extra goed controleren, want de fiscus mag…
Lees verder


14 februari 2014

Aandachtspunt verhalen premie WHK

Verhaalt u als werkgever 50% van de WGA premie op de werknemer, houd er dan rekening mee dat u vanaf 2014 niet meer 50% van de volledige premie mag verhalen op de werknemer. De WGA premie (vanaf 2014: “gedifferentieerde premie WHK”) bestaat vanaf 2014 uit 3 verschillende componenten, namelijk de WGA-vast, de WGA-flex en een…
Lees verder


10 januari 2014

Beschikking WHK vanaf 18 december

Vanaf 18 december 2013 begint de Belastingdienst met het versturen van de brieven met het (voorlopige) percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2014. De Belastingdienst verstuurde de premiepercentages voor de gedifferentieerde premie WGA altijd in november. Deze premie gaat per 1 januari 2014 op in de gedifferentieerde premie Whk. De percentages voor de nieuwe…
Lees verder


15 november 2013

WGA premie verhalen op werknemer 2014

Indien u 50% van de WGA premie op de werknemer verhaalt, moet u er rekening mee houden dat u vanaf 2014 niet meer 50% van de volledige premie mag verhalen op de werknemer. De WGA premie (vanaf 2014: “gedifferentieerde premie WHK”) bestaat vanaf 2014 uit 3 verschillende componenten, namelijk de WGA-vast, de WGA-flex en een…
Lees verder


23 oktober 2013

ZW premie in 2014

De modernisering van de ziektewet heeft als resultaat dat er vermoedelijk een nieuwe premie bij komt vanaf 2014. De premie zal afhankelijk worden van het aantal ZW-uitkering die aan werknemers worden betaald. De premie wordt doorbelast in de gedifferentieerde werkhervattingskas (Whk), de vervanger van de gedifferentieerde WGA premie. U zult eind 2013 een beschikking ontvangen…
Lees verder


10 september 2013