Tag: WGA

WGA-vast en WGA-Flex worden samengevoegd

De WHK premie bestaat op dit moment uit drie delen, de WGA-vast, WGA-flex en de ZW-flex. Per 1 januari 2017 worden de premiedelen WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één premie, de WGA-totaal. De premieopbouw voor grote en middelgrote werkgevers zal hierdoor veranderen. Omdat deze onder- en bovengrenzen afzonderlijk bepaald worden, kan het zo zijn dat…
Lees verder


17 mei 2016

Gedifferentieerde premies WHK 2015 bekend

UWV heeft op 1 september 2014 de premies en parameters voor de WGA-  en ZW-premies 2015 gepubliceerd. Voor het bepalen van de gedifferentieerde premie, worden werkgevers in één van de drie grootteklassen ingedeeld: klein, middelgroot of groot. Kleine werkgevers betalen alleen de sectorpremie. Bij middelgrote werkgevers weegt de sector premie mee bij de gedifferentieerde premie,…
Lees verder


2 september 2014

Aandachtspunt verhalen premie WHK

Verhaalt u als werkgever 50% van de WGA premie op de werknemer, houd er dan rekening mee dat u vanaf 2014 niet meer 50% van de volledige premie mag verhalen op de werknemer. De WGA premie (vanaf 2014: “gedifferentieerde premie WHK”) bestaat vanaf 2014 uit 3 verschillende componenten, namelijk de WGA-vast, de WGA-flex en een…
Lees verder


10 januari 2014

Beschikking WHK vanaf 18 december

Vanaf 18 december 2013 begint de Belastingdienst met het versturen van de brieven met het (voorlopige) percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2014. De Belastingdienst verstuurde de premiepercentages voor de gedifferentieerde premie WGA altijd in november. Deze premie gaat per 1 januari 2014 op in de gedifferentieerde premie Whk. De percentages voor de nieuwe…
Lees verder


15 november 2013

WGA premie verhalen op werknemer 2014

Indien u 50% van de WGA premie op de werknemer verhaalt, moet u er rekening mee houden dat u vanaf 2014 niet meer 50% van de volledige premie mag verhalen op de werknemer. De WGA premie (vanaf 2014: “gedifferentieerde premie WHK”) bestaat vanaf 2014 uit 3 verschillende componenten, namelijk de WGA-vast, de WGA-flex en een…
Lees verder


23 oktober 2013

Toekomst eigenrisicodragerschap WGA-diff onzeker

Een aantal verzekeringsmaatschappijen gaat vermoedelijk stoppen met het aanbieden van een WGA verzekering. Indien uw onderneming het WGA risico ondergebracht bij één van de verzekeraars die stopt met het aanbieden van deze verzekering, dan zult u deze verzekering bij een andere verzekeraar opnieuw moeten afsluiten. Door de flinke onduidelijkheid over de risico’s die verzekeringsmaatschappijen lopen…
Lees verder


17 september 2013