Tag: wet

Minimumloon per 1 juli 2017 bekend!

Alle werknemers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers (15 tot 22 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Per 1 juli 2017 stijgt het minimumloon met 0,99% naar € 1.565,40 bruto per maand voor een 22 jarige. Bekijk hier het volledige…
Lees verder


29 mei 2017

Verbod op inhouding minimumloon definitief

Per 1 januari 2017 mogen werkgevers geen inhoudingen meer doen op het minimumloon. Deze regeling uit de Wet aanpak schijnconstructies treedt per 1 januari in werking. Er zijn twee uitzonderingen: het rechtstreeks betalen van huisvestingskosten en het rechtstreeks betalen van de zorgverzekeringspremie. Er komt een maximumbedrag voor beide uitzonderingen. De uitzonderingen worden iets ruimer voor…
Lees verder


10 november 2016

WAS en ANW-WIA

Als u premies ANW of WIA inhoudt op het loon dan moet u er rekening mee houden dat deze inhoudingen niet het netto minimumloon (in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies) mogen verlagen. Anders gezegd: als bij u een inhouding voor WIA gewoon is dan mag u al niet meer het bruto-minimumloon betalen. U…
Lees verder


10 mei 2016

Ontslagprocedures vernieuwd

Het UWV heeft naar aanleiding van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid de ontslagprocedures vernieuwd. U begint het beste voortaan via deze link. Als u de werknemer wenst te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet u aantonen dat u voldoende heeft gedaan om ontslag te vermijden cq te voorkomen. De redenen voor ontslag…
Lees verder


13 augustus 2015

Verhoging AOW-leeftijd niet in strijd met de wet

Verhoging AOW-leeftijd niet in strijd met de wet De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat de verhoging van de AOW-leeftijd niet in strijd is met de wet. Per 1 januari 2013 is de Wet verhoging AO en pensioenrichtleeftijd in werking getreden. De AOW-leeftijd gaat hierdoor de komende jaren stapsgewijs omhoog. Vanwege deze verhoging had een…
Lees verder


2 juni 2014