Tag: Werknemersverzekeringen

Meevaller voor werkgevers in coronatijd?

De premies werknemersverzekeringen die werkgevers moeten betalen, dalen komend jaar namelijk bijna allemaal. Dat blijkt uit de verwachte premies die UWV heeft gepubliceerd in de Juninota 2020. Op basis van de zogenoemde calculatiepremie van UWV blijkt dat bijna alle premies werknemersverzekeringen in 2021 lager zullen zijn dan in 2020. Alleen de rekenpremie voor de Werkhervattingskas…
Lees verder


16 juli 2020

Wijziging sectorpremie Grafische industrie per 1-1-2018

De splitsing tussen de sectorpremies Grafische industrie exclusief fotografen (Risicopremiegroep 01) en Grafische industrie fotografen (Risicopremiegroep 02) komt per 1-1-2018 te vervallen. Beide sectorpremies worden samengevoegd tot één nieuwe Risicopremiegroep 03 Grafische industrie. D.d. 22-8-2017


22 augustus 2017

De transitievergoeding en uw salarisadministratie

Een transitievergoeding of een vergoeding wegens schending van de aanzegverplichting is loon uit vroegere dienstbetrekking. De groene tabel is hierop dus van toepassing. En omdat een dergelijke vergoeding bijzonder loon is, is dus de bijzondere tabel van toepassing. In bijzondere gevallen komt het voor dat een werknemer toch in dienst blijft na een vergoeding wegens…
Lees verder


15 juli 2015