Tag: werknemers

Minimumloon per 1 januari 2018 bekend!

Alle werknemers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers (15 tot 21 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Per 1 januari 2018 stijgt het minimumloon met 0,80% naar € 1.578,00 bruto per maand voor een 22 jarige. Bekijk hier het…
Lees verder


19 oktober 2017

Werkgevers verwachten meer flexibele werknemers

Een groot deel van de Nederlandse werkgevers verwacht dat in 2015 de flexibilisering van hun personeelsbestand zal doorzetten. Dit blijkt uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder haar achterban. Eenderde van de werkgevers voorziet dat het aantal vaste medewerkers zal afnemen, eveneens eenderde denkt dat het flexibele personeelsbestand juist zal groeien. De helft van de…
Lees verder


27 november 2014

Reisbesluiten binnen- en buitenland gewijzigd

Reisbesluiten binnen- en buitenland gewijzigd Per 1-7-2014 is het Reisbesluit Binnen- en buitenland voor ambtenaren gewijzigd. Dit reisbesluit mag ook toegepast worden voor werknemers die wat hun uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren op een dienstreis. Op de website van de Belastingdienst staat het volledige nieuws artikel. 11-8-14


11 augustus 2014

Premiekorting voor jongere werknemers

Werkgevers krijgen een premiekorting als ze tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jonge werknemer aannemen. Het gaat hier om jongeren die tussen de 18 en 27 jaar zijn én een WW- of bijstandsuitkering hebben. De werkgever betaalt hierdoor minder belasting. De hoogte van de premiekorting is maximaal €3.500 per jaar (voor de…
Lees verder


8 juli 2014

Meer ziekteverzuim voor grote ondernemingen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het ziekteverzuim in Nederland voor 2013 uitgekomen op 3,9%. Opvallend is de stijging van het ziekteverzuim naar mate de onderneming groter wordt. Het ziekteverzuimpercentage van een onderneming tot 10 werknemers is 1,6%, 10 tot 100 werknemers 3,4% en vanaf 100 werknemers komt het percentage uit op…
Lees verder


6 juni 2014

Extra arbeidskorting

Volgend jaar gaan werknemers met een inkomen tussen de € 42.000 en € 116.000 er op vooruit. De PvdA en VVD hebben een akkoord bereikt over een hogere arbeidskorting voor deze groep werknemers. De afbouw van de arbeidskorting wordt door de nieuwe afspraken ook aangepast. De afbouw van de arbeidskorting start niet meer bij een…
Lees verder


20 mei 2014

Extra belasting over vakantiegeld?

Veel werknemers vinden dat zij weinig overhouden aan het vakantiegeld omdat hier het bijzonder tarief percentage over wordt geheven. Werknemers betalen echter in feite niet meer belasting over het vakantiegeld in vergelijking met een periodieke uitkering. Dit wordt veroorzaakt omdat de heffingskorting per maand is verrekend, waardoor het lijkt dat er over de maandelijkse loonbetaling…
Lees verder


15 mei 2014

Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag 5 mei valt dit jaar op een maandag. Traditiegetrouw zijn werknemers eens in de 5 jaar vrij en dat is voor het eerst weer in 2015. Dit jaar is 5 mei dus geen vrije dag.


29 april 2014

Premiekorting oudere werknemers

Er moet financiering gevonden worden voor een hogere pensioenopbouw. Het is mogelijk dat in 2015 de leeftijdsgrens voor de premiekorting in dienst nemen van oudere werknemers opgetrokken wordt van 50 naar 56.


17 april 2014

Premiekorting voor jongere werknemers

Werkgevers krijgen een premiekorting als ze tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jonge werknemer aannemen. Het gaat hier om jongeren die tussen de 18 en 27 jaar zijn én een WW- of bijstandsuitkering hebben. De werkgever betaalt hierdoor minder belasting. De hoogte van de premiekorting is maximaal €3.500 per jaar (voor de…
Lees verder


4 april 2014