Tag: werknemer

Werknemer zwanger en ziek?

Is uw werknemer zwanger? Dan heeft zij rond haar bevalling recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). U vraagt deze uitkering voor haar aan. U ontvangt de uitkering van UWV en betaalt tijdens het verlof gewoon het loon aan uw werknemer door.…
Lees verder


2 juni 2017

Wet Werk en Zekerheid per 1-1-2015

Per 1 januari 2015 gaan de eerste wijzigen In de Wet Werk en Zekerheid in. Houdt de wijzigingen in de gaten want voordat u het weet is uw personeel vast bij u in dienst of bent u ze een vergoeding verschuldigd. Hieronder ziet de belangrijkste wijzigingen per 1-1-2015: In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden…
Lees verder


23 oktober 2014

Werknemer krijgt bedenktijd na tekenen ontslag

Sluit uw onderneming een vaststellingsovereenkomst met een werknemer, dan krijgt deze werknemer per 1 juli 2015 een bedenktijd van twee weken. Hij kan in die periode terugkomen op zijn ontslaginstemming. Als u de werknemer hier niet tijdig schriftelijk over informeert, wordt de bedenktermijn verlengd naar drie weken. U moet uw werknemer binnen twee werkdagen na…
Lees verder


2 april 2014

Onderbouw concurrentiebeding

U mag per 1 juli 2014 alleen nog bij zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelang een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. U dient dit belang te onderbouwen in het concurrentiebeding. Het gaat dan meestal om zeer specifieke informatie of kennis die niet bij de concurrent mag belanden. De werknemer kan naar de rechter stappen,…
Lees verder


5 maart 2014

Aandachtspunt verhalen premie WHK

Verhaalt u als werkgever 50% van de WGA premie op de werknemer, houd er dan rekening mee dat u vanaf 2014 niet meer 50% van de volledige premie mag verhalen op de werknemer. De WGA premie (vanaf 2014: “gedifferentieerde premie WHK”) bestaat vanaf 2014 uit 3 verschillende componenten, namelijk de WGA-vast, de WGA-flex en een…
Lees verder


10 januari 2014

Schade aan lease auto

De Belastingdienst kan een naheffingsaanslag opleggen voor de betaalde schade aan de lease auto die het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de werknemer. Zorg er dit jaar nog voor dat deze schade wordt verhaald op de betreffende werknemer(s). Er geldt op deze regeling wel een uitzondering, namelijk als de lease auto op naam van…
Lees verder


13 december 2013

Boetes verhalen op de werknemer

Indien u als werkgever dit jaar verkeersboetes heeft betaald die door een werknemer met een ter beschikking gestelde auto zijn veroorzaakt, zorg er dan voor dat u deze boetes alsnog verhaald op de betreffende werknemer(s). De boete kan bij en eventueel boekenonderzoek worden aangemerkt als loon. De Belastingdienst kan dan een naheffingsaanslag opleggen over de…
Lees verder


11 december 2013

Geschenkenregeling

Indien u nog niet bent overgestapt op de WKR (werkkostenregeling), mag u per jaar € 70,- onbelast schenken aan uw werknemers. U neemt de loonbelasting en premies voor uw rekening waardoor de werknemer het geschenk niet op zijn loonstrook ziet. Financieel merkt uw werknemer er dus niets van. U betaalt een vast belastingtarief van 20%…
Lees verder


19 november 2013

WGA premie verhalen op werknemer 2014

Indien u 50% van de WGA premie op de werknemer verhaalt, moet u er rekening mee houden dat u vanaf 2014 niet meer 50% van de volledige premie mag verhalen op de werknemer. De WGA premie (vanaf 2014: “gedifferentieerde premie WHK”) bestaat vanaf 2014 uit 3 verschillende componenten, namelijk de WGA-vast, de WGA-flex en een…
Lees verder


23 oktober 2013

Vergoeding auto en bijtelling

U moet ervoor zorgen dat de reiskostenvergoeding die u aan uw werknemer vergoedt niet zo ruim is dat u alle autokosten van de werknemer vergoedt. In dat geval kan er namelijk sprake zijn van een verkapte auto van de zaak, met alle gevolgen van dien. Indien de reiskostenvergoeding wel alle autokosten van de werknemer dekt,…
Lees verder


20 september 2013