Tag: werkgevers

Wet werk en zekerheid uitgesteld

De Wet Werk en Zekerheid wordt vermoedelijk toch nog uitgesteld. Werkgevers krijgen zo meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op dinsdag 3 juni, bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer de toezegging gedaan dat deze nieuwe regelgeving wordt uitgesteld…
Lees verder


12 juni 2014

Crisisheffing niet in strijd met de wet

Om het begrotingstekort terug te dringen mag de overheid bij hoge inkomens een eenmalige heffing opleggen. Woensdag 7 mei heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld dat deze zogenoemde crisisheffing niet in strijd is met de Nederlandse belastingwetten of internationale verdragen. Het kabinet liet werkgevers over 2012 zestien procent extra loonbelasting betalen voor lonen boven…
Lees verder


13 mei 2014

Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap

Bent u een middelgrote of grote werkgever en wilt u uw eigenrisicodragerschap voor de ZW beëindigen? Dan moet u per 1 januari 2015 rekening houden met een hoger premiedeel ZW-flex. Dit geldt voor werkgevers waarvoor UWV een individuele premie kan vaststellen op basis van een eerder periode waarin de werkgever geen eigenrisicodrager is geweest. Heeft…
Lees verder


6 mei 2014

Geen crisisheffing in 2015

Na twee jaar wordt de crisisheffing, die werkgevers moesten betalen, volgend jaar definitief geschrapt. Dat melden VVD en D66 op 24 april aan BNR. “We zijn heel helder geweest: we hoeven geen nieuwe bezuinigingspakketten te bedenken voor volgend jaar. Dus daar zit de crisisheffing dus ook niet meer in. Daarmee is het definitief van de…
Lees verder


2 mei 2014

In 2014 bijdrage ZVW lager

De bijdrage ZVW zal in 2014 omlaag gaan. Vermoedelijk worden de nieuwe percentages op Prinsjesdag in het Belastingplan bekend gemaakt worden. Uit een recente evaluatie is gebleken dat de ingrepen van de afgelopen jaren in de ZVW tot extra inkomsten hebben geleid. In 2014 worden die weer teruggesluisd naar de werkgevers door een lager tarief…
Lees verder


5 augustus 2013