Tag: werkgever

Aandachtspunt verhalen premie WHK

Verhaalt u als werkgever 50% van de WGA premie op de werknemer, houd er dan rekening mee dat u vanaf 2014 niet meer 50% van de volledige premie mag verhalen op de werknemer. De WGA premie (vanaf 2014: “gedifferentieerde premie WHK”) bestaat vanaf 2014 uit 3 verschillende componenten, namelijk de WGA-vast, de WGA-flex en een…
Lees verder


10 januari 2014

Jaaropgave over 2013

Vanaf dit jaar (2014), bij de jaaropgave over 2013, bent u als werkgever verplicht uw werknemers te informeren over de afgedragen premies werknemersverzekeringen. De werknemer krijgt hierdoor inzicht in de bedragen die de werkgever voor hem betaalt. Het gaat hier om de werkgeversheffing Zvw en het totaal van de premies werknemersverzekeringen. Ten opzichte van 2012…
Lees verder


3 januari 2014

Loonkosten werkgever stijgen met 1%

Door hogere sociale premies stijgen de loonkosten voor werkgevers volgend jaar met gemiddeld een procent. Dat schrijft het Financiële Dagblad op basis van onderzoek dat PwC voor de krant uitvoerde. De toename is exclusief salarisstijgingen de pensioenpremies. De uitkomsten zijn berekend op basis van huidige gegevens, waar tot januari nog kleine veranderingen in kunnen komen.…
Lees verder


29 november 2013

Subsidie voor leer-werkplek

Indien u momenteel voor één of meerdere werknemers afdrachtvermindering onderwijs toe past, dan moet u het vermoedelijk begin volgend jaar nog stellen zonder de nieuwe subsidie. De subsidie wordt namelijk achteraf uitgekeerd. Als de subsidie vooraf zou worden toegekend en het subsidieplafond wordt bereikt, zouden bepaalde werkgevers geen subsidie meer kunnen krijgen. Met de gekozen…
Lees verder


6 november 2013

Premies 2014

De Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) gaat in 2014 naar 2.3%, dit is nu 1.7%. De Wga premie wordt samengevoegd met een ZW-flex-heffing. Beiden zijn bedrijfs(tak)afhankelijk en worden dus aan de werkgever per beschikking door de belastingdienst medegedeeld. Wel is al bekend dat ook deze premie gemiddeld omhoog gaat met ongeveer 1%. De lastenverzwaring ten gevolge van…
Lees verder


11 oktober 2013

Ongeval melden

Iedere werkgever dient een bedrijfsongeval te melden als iemand in het ziekenhuis opgenomen wordt (ten gevolge van een ongeval) of blijvend letsel oploopt, of overlijdt. U riskeert een fikse boete indien u in deze in gebreke blijft. Op de website van SZW kunt u een formulier downloaden. Is ten gevolge van het ongeval iemand overleden of…
Lees verder


31 mei 2013