Nieuwe regels voor bevallingsverlof

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeid. In dit wetsvoorstel zijn ook de wijzigingen in de regels voor bevallings- en kraamverlof opgenomen. Voortaan krijgt een werkneemster die zwanger is van een meerling recht op vier weken extra verlof. Het uitgangspunt wordt dat moeder en kind minimaal 10 weken…
Lees verder


17 november 2014