Tag: Vakantiegeld

Verloning Schilders

Heeft u personeel in de branche schilders, dan verandert er het een en ander voor u en uw personeel. Wanneer er gekozen is voor de loonbelastingtabel “met vakantiebonnen 20 vakantiedagen of meer”, wordt er mogelijk teveel arbeidskorting verrekend. Dat komt omdat die tabel er vanuit gaat dat mensen niet het hele jaar werken, maar hun…
Lees verder


12 juli 2016

De voordeelregel verdwijnt

Volgens het Belastingplan 2016 verdwijnt de voordeelregel per 1 januari aanstaande. Als een werknemer een eenmalige beloning krijgt, zoals vakantiegeld of een bonus, dan moet zijn werkgever deze beloning in principe belasten volgens de tabel bijzondere beloningen. De werkgever mag er ook voor kiezen om de beloning bij het reguliere tijdvakloon op te tellen. Het…
Lees verder


9 oktober 2015

Extra belasting over vakantiegeld?

Veel werknemers vinden dat zij weinig overhouden aan het vakantiegeld omdat hier het bijzonder tarief percentage over wordt geheven. Werknemers betalen echter in feite niet meer belasting over het vakantiegeld in vergelijking met een periodieke uitkering. Dit wordt veroorzaakt omdat de heffingskorting per maand is verrekend, waardoor het lijkt dat er over de maandelijkse loonbetaling…
Lees verder


15 mei 2014

Vakantiebonregeling ten einde in de Metaalnijverheid

Werknemers krijgen in juni 2014 voor het laatst hun vakantiebon over het vakantiejaar 2013/2014 uitgekeerd. Sinds 2010 biedt de vakantiebonregeling geen belastingvoordeel meer omdat 99% van de vakantiebon wordt belast. Voor veel werkgevers en werknemers was dit al reden om niet meer deel te nemen aan de regeling. Het bestuur van het Vakantiefonds voor de…
Lees verder


18 april 2014