Tag: vakantiedagen

Vervaltermijn vakantiedagen

Sinds 1 januari 2012 is bepaald dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. Wettelijke vakantiedagen uit 2016 die nog over zijn, vervallen hierdoor op 1 juli 2017. U bent niet verplicht om uw werknemer in te lichten over het vervallen van hun vakantiedagen, maar het is wel zo netjes om dit…
Lees verder


28 juni 2017

Ziekte en vakantie

Zieke werknemers die op vakantie gaan hebben recht op 100% van hun salaris. Voordat een werknemer tijdens ziekte op vakantie mag heeft hij nog wel toestemming nodig van de bedrijfsarts. De vakantie mag namelijk geen medische problemen voor het herstel opleveren. Tijdens ziekte ontvangt de zieke werknemer minimaal 70% van zijn gewone salaris. Gaat de…
Lees verder


25 augustus 2014

Vakantiebonregeling ten einde in de Metaalnijverheid

Werknemers krijgen in juni 2014 voor het laatst hun vakantiebon over het vakantiejaar 2013/2014 uitgekeerd. Sinds 2010 biedt de vakantiebonregeling geen belastingvoordeel meer omdat 99% van de vakantiebon wordt belast. Voor veel werkgevers en werknemers was dit al reden om niet meer deel te nemen aan de regeling. Het bestuur van het Vakantiefonds voor de…
Lees verder


18 april 2014

Vakantiedagen

Uit een onderzoek blijkt dat Nederlanders in Europa het minste aantal vakantiedagen hebben. Op jaarbaisis krijgen wij gemiddeld 28 dagen vrij inclusief feestdagen. De Finnen staan bovenaan met gemiddeld 54 vrije dagen. Gelukkig wordt in de meeste gevallen meer vrij gegeven dan wettelijk verplicht.


19 februari 2014

Afkoop vakantiedagen niet tegen lager tarief

Het kabinet is niet van plan om bovenwettelijke vakantiedagen tegen een lager belastingtarief te kunnen laten afkopen. Dit was voorgesteld door vakbond CNV Vakmensen. In het voorstel wordt een belastingtarief van 25 % geopperd voor de afkoop van de bovenwettelijke vakantiedagen. Aanleiding voor dit voorstel is een bericht dat er binnen Nederlandse ondernemingen in totaal…
Lees verder


19 september 2013