Tag: UWV

Meevaller voor werkgevers in coronatijd?

De premies werknemersverzekeringen die werkgevers moeten betalen, dalen komend jaar namelijk bijna allemaal. Dat blijkt uit de verwachte premies die UWV heeft gepubliceerd in de Juninota 2020. Op basis van de zogenoemde calculatiepremie van UWV blijkt dat bijna alle premies werknemersverzekeringen in 2021 lager zullen zijn dan in 2020. Alleen de rekenpremie voor de Werkhervattingskas…
Lees verder


16 juli 2020

Hypotheek aanvragen zonder werkgeversverklaring

Vanaf 1 maart 2017 kunnen werknemers bij ING, ABN AMRO en de Rabobank een hypotheekaanvraag doen zonder werkgeversverklaring. De Hypotheker en Florius waren al eerder gestart met de pilot in 2016. De deelnemende intermediairs kunnen de aanvraag inzetten door middel van een digitaal bericht van het UWV. Het aanvragen van een hypotheek wordt via deze…
Lees verder


10 maart 2017

Formulieren voor ontslagaanvraag aangepast

UWV heeft door gewijzigde regelgeving de aanvraagformulieren voor ontslag aangepast. De behandeling van een ontslagaanvraag duurt ongeveer 4 weken. Deze termijn start op het moment dat UWV een complete aanvraag met de juiste formulieren van de werkgever heeft ontvangen. Bij gebruik van verouderde formulieren, kan er vertraging ontstaan omdat de aanvraag niet compleet is. Gebruik…
Lees verder


1 maart 2016

WW voor flexwerkers valt onverwacht lager uit

De berekening van het dagloon is per 1 juli 2015 aangepast. Door een nieuwe manier van berekenen, valt de WW-uitkering voor flexwerkers en seizoensarbeiders lager uit. Een oud-medewerker die in de eerste zes maanden van het jaar 80 euro per dag heeft verdiend en in de rest van het jaar 90 euro per dag, heeft…
Lees verder


9 september 2015

Nieuwe aanvraagformulieren ontslagvergunning

UWV heeft de nieuwe aanvraagformulieren voor een ontslagvergunning gepubliceerd. Op 1 juli gaan de nieuwe ontslagregels van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in. Dat betekent voor u dat u bij UWV een ontslagvergunning moet aanvragen bij: ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid, en; ontslag om bedrijfseconomische redenen. Let op: gebruik deze nieuwe formulieren voor ontslagaanvragen die…
Lees verder


16 juni 2015

Vanaf 1 juli 2015 verandert de Werkloosheidswet (WW)

Wordt u op of na 1 juli 2015 werkloos? Dan krijgt u te maken met nieuwe regels van de Wet werk en zekerheid. Onderstaand treft u de wijzigingen aan per 1 juli aanstaande; 1. Betaling WW 1 keer per maand Vanaf 1 juli 2015 wordt de WW-uitkering 1 keer per maand achteraf betaald. Op dit…
Lees verder


28 mei 2015

Geen loonkosten voor lerende werknemer met brug-WW

Brug-WW is een regeling die ervoor zorgt dat werkzoekenden makkelijker en sneller aan het werk kunnen in sectoren waar een tekort is aan personeel. Deze regeling heeft ook voordelen voor werkgevers. Dat meldt UWV. Als mensen voor een nieuwe werkgever gaan werken in een ander beroep en soms zelfs in een andere sector, moeten ze…
Lees verder


17 maart 2015

Premiewijzer Whk 2015

Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) van UWV maakt u eenvoudig een schatting van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) in 2015. U kunt de premiewijzer gebruiken als hulpmiddel om te bepalen of het voor u gunstig is om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of WGA-vast in 2015. U kunt in 2015…
Lees verder


8 september 2014

Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap

Bent u een middelgrote of grote werkgever en wilt u uw eigenrisicodragerschap voor de ZW beëindigen? Dan moet u per 1 januari 2015 rekening houden met een hoger premiedeel ZW-flex. Dit geldt voor werkgevers waarvoor UWV een individuele premie kan vaststellen op basis van een eerder periode waarin de werkgever geen eigenrisicodrager is geweest. Heeft…
Lees verder


6 mei 2014

Terugkeerpremie ERD van ZW naar UWV

Minister Asscher van Sociale Zaken bereidt de invoering voor van een terugkeerpremie in de Ziektewet (ZW), per 1 januari 2015, die meer in verhouding staat tot het ZW-risico. Deze terugkeerpremie zal gaan gelden voor alle (middel)grote werkgevers die na bekendmaking van deze brief kiezen om na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terug te keren naar…
Lees verder


25 maart 2014