Tag: schijnconstructie

Verbod op inhouding minimumloon definitief

Per 1 januari 2017 mogen werkgevers geen inhoudingen meer doen op het minimumloon. Deze regeling uit de Wet aanpak schijnconstructies treedt per 1 januari in werking. Er zijn twee uitzonderingen: het rechtstreeks betalen van huisvestingskosten en het rechtstreeks betalen van de zorgverzekeringspremie. Er komt een maximumbedrag voor beide uitzonderingen. De uitzonderingen worden iets ruimer voor…
Lees verder


10 november 2016

Minimumloon voor Aow-er

Vanaf 1 juli 2015 hebben ook Aow-ers die werken recht op het minimumloon. Dat vloeit voort uit de Wet Aanpak Schijnconstructies. Dit wordt ook in andere wetten geregeld maar die gaan pas 1 januari 2016 in. Dit geldt overigens ook voor de minimum vakantietoeslag. Datum: 10-08-2015


11 augustus 2015