Tag: salarisadministratie

Meldplicht ernstig datalek

Salarisadministrateurs hebben sinds 1 januari 2016 meldplicht om direct een melding te verzorgen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer er sprake is van een ernstig datalek. Zij dienen alleen een melding te doen wanneer het datalek leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens.  Bij persoonsgegevens van gevoelige aard…
Lees verder


12 september 2017

Asscher: minimumloonjeugdloon naar 21 jaar

Het minimumjeugdloon wordt stapsgewijs afgebouwd van 23 naar 21 jaar: jongeren krijgen eerder het volwassen minimumloon. “Volwassenen verdienen een volwassen beloning”, zei Asscher tijdens de presentatie van zijn nieuwe plan om meer mensen aan het werk te krijgen. Die overgang in de leeftijd voor het minimumjeugdloon wordt stapsgewijs doorgevoerd: de eerste verlaging gaat in in 2017,…
Lees verder


21 april 2016

Verbod inhoudingen WML uitgesteld tot 1 juli

Het blijft na 1 januari 2016 toch mogelijk om inhoudingen te doen op het loon van werknemers en hun daardoor minder dan het wettelijk minimumloon uit te betalen. Minister Asscher heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat hij de inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen met een half jaar uitstelt…
Lees verder


3 december 2015

Belastingplan 2016 op losse schroeven

Of het Belastingplan de eindstreep haalt, is nog onzeker. Op 15 december stemt de Eerste Kamer over het plan. De partijen die in de Tweede Kamer voor stemden, hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Maar de Belastingdienst heeft wel met het in september gepresenteerde plan gerekend voor de voorlopige aanslag voor volgend jaar. Die…
Lees verder


19 november 2015

De pensioenpremies stijgen in 2016

De pensioenpremies stijgen volgend jaar gemiddeld met 2 procent. Dat blijkt uit berekeningen van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau. De premieverhoging komt voor de helft door de lage marktrente en voor de andere helft door een nieuwe rekenmethode van DNB. Doordat de rente laag blijft, is er meer premie nodig om pensioenen uit…
Lees verder


6 november 2015

Werkgevers benutten vrije ruimte WKR niet volledig

Werkgevers in Nederland laten bijna een half miljard van het werkkostenbudget onbenut. Hiermee onthouden ze werknemers van fiscale voordelen en wordt er niet optimaal geprofiteerd van de besparing op sociale lasten door de werkgever. Dat blijkt uit het Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectmeting in opdracht van FiscFree® te Heerenveen. Top 3 redenen voor…
Lees verder


15 oktober 2015

Stagiaires en de overeenkomst

Bijna iedere student is verplicht een stage te volgen bij een erkend leerbedrijf. De bedoeling is dat de student ervaart hoe het bedrijfsleven is en de theoretische kennis omzet in praktijkervaring. Het belang bij een stagiair in het bedrijfsleven is groot. Het is en blijft een win-win situatie voor werkgever en stagiair. De stagiair krijgt…
Lees verder


15 september 2015

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 editie 2 gepubliceerd

In de 2e uitgave (pdf) zijn een aantal onderwerpen toegevoegd en bestaande onderwerpen uitgebreid. Ook zijn een paar fouten verbeterd. Toevoegingen In deze uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd: 4.  Verklaring arbeidsrelatie 2014 blijft tijdelijk ook in 2015 geldig 15. Bijtelling voordeel privégebruik auto 16. Indexering boetes 17. Loonbelastingtabellen: nieuwe kolom in de tabel bijzondere…
Lees verder


22 december 2014

Overstappen naar Salariszaken?

Niet helemaal tevreden over uw huidige salarisverwerker of u vindt deze te duur worden? U doet de salarissen nu zelf maar u heeft de expertise of de tijd er niet voor? Voor u het weet is 2014 ten einde, het ultieme moment om over te stappen is op 1 januari 2015. Eerder is uiteraard ook…
Lees verder


31 juli 2014

Anoniementarief

Het anoniementarief is het tarief dat u als werkgever moet toepassen als u de gegevens van uw werknemer niet compleet heeft. Bij het toepassen van het anoniementarief gebeurt het volgende: 1.Er wordt 52% loonbelasting ingehouden; 2.Er mag geen rekening gehouden worden met het maximum premieloon voor de sociale lasten; 3.De loonheffingskorting mag niet worden toegepast.…
Lees verder


3 juli 2014