Tag: prinsjesdag

De achtergrond van Prinsjesdag

Vandaag is het de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. De koning rijdt dan in de glazen koets naar de Ridderzaal waar hij vervolgens de Troonrede uitspreekt. Daarna gaat de minister van Financiën met het koffertje naar de Tweede Kamer. Daar biedt de minister de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan. Hieronder ziet u een uitlegvideo van…
Lees verder


19 september 2017

Arbeidskorting 2017

Anders dan de algemene heffingskorting zal de maximale arbeidskorting minder stijgen dan was voorgesteld in het Belastingplan 2014. Per 2017 bedraagt de arbeidskorting € 3.223 in plaats van € 3.269 zoals was voorzien. Ook het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting is verlaagd. Volgend jaar komt het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting…
Lees verder


29 september 2016

Crisisheffing definitief afgeschaft

De crisisheffing wordt definitief afgeschaft in 2015. Om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingen moesten werkgevers in 2013 en 2014 pseudo-eindheffing hoog loon toepassen. Dit was een eenmalige heffing van 16% over het loon boven € 150.000. In eerste instantie zou de maatregel eenmalig in 2013 zijn, maar werkgevers moesten de heffing over 2014…
Lees verder


24 september 2014

Inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage daalt in 2015

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing) wordt verlaagt van 7,5% (2014) naar 6,95%. Het verlaagde tarief van de inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage wordt verlaagt van 5,4% (2014) naar 4,85%. De nominale premie stijgt vermoedelijk naar gemiddeld 1.211 euro in 2015 (2014 was dit nog 1.101 euro). Een deel van de premiestijging volgt uit de overheveling uit de AWBZ.…
Lees verder


22 september 2014

Prinsjesdag 2014

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2015 bekendgemaakt. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen welke gerelateerd zijn aan de salarisadministratie voor u op een rijtje gezet: – De crisisheffing komt niet terug – Hogere afbouw algemene heffingskorting – Wet werk en zekerheid gaat door – De inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage daalt – 80% heffing bij opname levenslooptegoed terug – Aangepaste…
Lees verder


17 september 2014

In 2014 bijdrage ZVW lager

De bijdrage ZVW zal in 2014 omlaag gaan. Vermoedelijk worden de nieuwe percentages op Prinsjesdag in het Belastingplan bekend gemaakt worden. Uit een recente evaluatie is gebleken dat de ingrepen van de afgelopen jaren in de ZVW tot extra inkomsten hebben geleid. In 2014 worden die weer teruggesluisd naar de werkgevers door een lager tarief…
Lees verder


5 augustus 2013