Overgangsregeling WBSO

Met ingang van 2013 bent u verplicht om een mededeling te doen van het aantal gerealiseerde S&O uren. Daarbij is het niet relevant of uw onderneming precies het aantal uren heeft besteed dat in de verklaring is aangegeven. In de S&O verklaring staat hoeveel uren u in mindering mag brengen op de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen…
Lees verder


28 maart 2013