Tag: ontslag

Wat wordt er verstaan onder werkweigering?

Werkweigering houdt in dat een werknemer weigert aan de redelijke opdracht van de werkgever te voldoen. Dit kan inhouden het weigeren van het verrichten van (bepaalde) werkzaamheden, maar ook het weigeren om gehoor te geven aan een opdracht van de werkgever om een dag op een andere locatie te werken. Is er sprake van een…
Lees verder


11 juli 2017

Geringe dossieropbouw leidt tot hoge transitievergoeding

Dossieropbouw is nog belangrijker geworden onder de Wet werk en zekerheid. ​ In een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel, waarin over een disfunctionerende werknemer werd geoordeeld, werd dit bevestigd. In deze uitspraak werd door de Kantonrechter een billijke vergoeding van € 80.000 toegekend, naast de transitievergoeding van € 75.000. De Kantonrechter kwam tot dit…
Lees verder


14 april 2016

Formulieren voor ontslagaanvraag aangepast

UWV heeft door gewijzigde regelgeving de aanvraagformulieren voor ontslag aangepast. De behandeling van een ontslagaanvraag duurt ongeveer 4 weken. Deze termijn start op het moment dat UWV een complete aanvraag met de juiste formulieren van de werkgever heeft ontvangen. Bij gebruik van verouderde formulieren, kan er vertraging ontstaan omdat de aanvraag niet compleet is. Gebruik…
Lees verder


1 maart 2016

Werkgevers met seizoenwerkers vrezen transitievergoeding

Werkgevers met veel seizoenswerkers maken zich zorgen over de nieuwe transitievergoeding die op 1 juli van kracht wordt. Door de nieuwe regels moeten ze mensen met een tijdelijk dienstverband veel eerder zo’n vergoeding gaan betalen. De vereniging van recreatieondernemers Recron vraagt minister Asscher van Sociale Zaken op haar website de regels aan te passen. Ook…
Lees verder


10 februari 2015

Werknemer krijgt bedenktijd na tekenen ontslag

Sluit uw onderneming een vaststellingsovereenkomst met een werknemer, dan krijgt deze werknemer per 1 juli 2015 een bedenktijd van twee weken. Hij kan in die periode terugkomen op zijn ontslaginstemming. Als u de werknemer hier niet tijdig schriftelijk over informeert, wordt de bedenktermijn verlengd naar drie weken. U moet uw werknemer binnen twee werkdagen na…
Lees verder


2 april 2014