Tag: minimumloon

Minimumloon per 1 januari 2018 bekend!

Alle werknemers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers (15 tot 21 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Per 1 januari 2018 stijgt het minimumloon met 0,80% naar € 1.578,00 bruto per maand voor een 22 jarige. Bekijk hier het…
Lees verder


19 oktober 2017

Minimumloon per 1 juli 2017 bekend!

Alle werknemers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers (15 tot 22 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Per 1 juli 2017 stijgt het minimumloon met 0,99% naar € 1.565,40 bruto per maand voor een 22 jarige. Bekijk hier het volledige…
Lees verder


29 mei 2017

Eerste drie jaar geen gebruikelijk loon

Vanaf 2017 hoeft een DGA (directeur-grootaandeelhouder) zich zelf gedurende de eerste drie jaar niet meer het gebruikelijk loon te betalen. Dit hebben minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Wiebes van Financiën bekend gemaakt. Een DGA dient zich echter wel minimaal het wettelijk minimumloon te betalen. Nu is het ook al mogelijk om een DGA…
Lees verder


2 juni 2016

Minimumloon per 1 juli 2016 bekend!

Per 1 juli 2016 stijgt het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar met 0,826% naar € 1.537,20 bruto per maand. Twee keer per jaar worden de bruto minimumlonen aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Op dit moment bedraagt het minimumloon € 1.524,60 bruto per maand. Voor werknemers die jonger zijn dan 15 jaar is…
Lees verder


19 mei 2016

Mogelijk al per 1-7-2017 verlaging van het volledige minimumloon van 23 jaar naar 22 jaar

Minister Asscher is van plan de leeftijd voor het minimumloon stapsgewijs te verlagen. De Tweede Kamer heeft aan de minister gevraagd wanneer de eerste stap van de verlaging van de leeftijd plaats zou kunnen vinden. Asscher heeft per brief laten weten dat de vroegst mogelijke ingangsdatum 1 juli 2017 kan zijn. Hij gaat er in…
Lees verder


12 mei 2016

Verbod inhoudingen WML uitgesteld tot 1 juli

Het blijft na 1 januari 2016 toch mogelijk om inhoudingen te doen op het loon van werknemers en hun daardoor minder dan het wettelijk minimumloon uit te betalen. Minister Asscher heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat hij de inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen met een half jaar uitstelt…
Lees verder


3 december 2015

Minimumloon per 1 januari 2016 bekend

Per 1 januari 2016 stijgt het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar met 1,1151% naar € 1.524,60 bruto per maand. Twee keer per jaar worden de bruto minimumlonen aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Op dit moment bedraagt het minimumloon € 1.507,80 bruto per maand. Voor werknemers die jonger zijn dan 15 jaar is…
Lees verder


10 november 2015

AOW’er heeft voortaan ook recht op het minimumloon

U moet sinds 1 juli 2015 het wettelijk minimumloon betalen aan werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Dat is één van de maatregelen die is geregeld in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Deze wet is gericht op het voorkomen van verdringing van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt. Het feit dat werkgevers aan doorwerkende AOW’ers…
Lees verder


31 juli 2015

Minimumlonen per 1 juli 2015 gepubliceerd

De aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2015 is in de Staatscourant gepubliceerd. De bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 juli 2015 als volgt vastgesteld: € 1.507,80 per maand (nu € 1.501,80); € 347,95 per week (nu € 346,55); € 69,59 per dag (nu € 69,31).


22 april 2015

Rekenregels 2015 gepubliceerd

In de nieuwe rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2015 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. In de rekenregels zijn ook de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot de uitkeringsbedragen opgenomen. Deze premies en tarieven zijn relevant voor de uitkeringsbedragen…
Lees verder


25 november 2014