Tag: loonheffingen

Loonbelasting verklaring / Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Als de werknemer de loonheffingskorting wenst dan dient hij/zij dit wel schriftelijk kenbaar te maken. Dat kan met dit formulier. Het Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen vervangt eigenlijk de ‘oude’ loonbelastingverklaring. Download hier de gratis loonbelastingverklaring Over Salariszaken De wereld om ons heen verandert door technologische vooruitgang.  Wij geloven dat online samenwerken leidt tot…
Lees verder


9 april 2020

Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd.  In deze nieuwsbrief vind je alle informatie over de veranderingen voor 2020. De volgende onderwerpen worden behandeld in de nieuwsbrief Loonheffingen 2020: Temporisering verhoging AOW-leeftijd Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV Kennisdocument Wtl versie 6.0 Fiets van de zaak Vanaf 2020 einde vaksector voor uitzendwerkgevers ZW-uitkering telt niet…
Lees verder


31 oktober 2019

Nieuwe versie handboek Loonheffingen 2017

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het handboek Loonheffingen gepubliceerd. Er hebben voornamelijk tekstuele wijzigingen plaatsgevonden. Het is belangrijk om de wijzigingen na te gaan want er zijn ook onjuistheden gecorrigeerd. De exacte wijzigingen kunt u vinden op deze pagina.     Datum: 30 mei 2017


30 mei 2017

Nieuwe versie nieuwsbrief loonheffingen gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de vierde versie van de nieuwsbrief loonheffingen 2017 gepubliceerd. In de nieuwsbrief vindt u belangrijke wijzigingen omtrent de volgende onderwerpen: 1 AOW-leeftijd naar 65 jaar en 9 maanden 2 Start-ups en gebruikelijk loon 3 Afschaffen jaarloonuitvraag 4 Uitbreiding verleggingsregeling inhouden en betalen loonheffingen 5 Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen 6 Uitfaseren pensioen…
Lees verder


10 april 2017

Handboek Loonheffingen 2017 beschikbaar

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het handboek Loonheffingen gepubliceerd. U kunt het handboek Loonheffingen online bekijken via deze link. In de loop van deze week volgt ook de downloadbare pdf-versie. Datum: 28 februari 2017


28 februari 2017

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2015

Vanaf 1 maart kunt u weer belastingaangifte doen over 2015. Onderstaand een overzicht van de benodigde gegevens voor het doen van de aangifte. Persoonlijke gegevens * uw burgerservicenummer (BSN) en eventueel ook het BSN van je partner en kinderen; * uw IBAN (rekeningnummer); * uw DigiD. Inkomsten * alle jaaropgaven over 2015; En als u…
Lees verder


23 februari 2016

Communicatie met Belastingdienst op termijn volledig digitaal

Het ziet ernaar uit dat de communicatie met de fiscus op termijn volledig digitaal zal verlopen. De Eerste Kamer stemt deze maand over het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst dat dit moet regelen. Als de Eerste Kamer deze wet tijdig afhamert, dan worden de nieuwe regels per 1 oktober 2015 van kracht. Er is dan één grondslag…
Lees verder


3 september 2015

Nieuwe versie Handboek Loonheffingen gepubliceerd

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen gepubliceerd. In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 31 maart 2015 verwerkt. Daarnaast zijn een aantal verbeteringen aangebracht. Hier kunt u ‘Handboek Loonheffingen 2015’, uitgave 1 april downloaden. Datum: 3 april 2015


3 april 2015

Nieuwe versie handboek LH

Print u het handboek loonheffingen altijd uit omdat u dit prettiger vindt? Op 1 juli jl. is er weer een nieuwe versie verschenen. Deze kunt u hier downloaden.


29 juli 2014

Handboek LH gepubliceerd

De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2014 gepubliceerd. Dit jaar is er maar één versie waarin zowel de werkkostenregeling als het oude regime van vergoedingen en verstrekkingen aan bod komt. Nieuw is dat de Belastingdienst voortaan ieder kwartaal een nieuwe downloadversie uitbrengt. Download het nieuwe handboek hier.


5 februari 2014