Tag: loonbelasting

Loonbelasting verklaring / Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Als de werknemer de loonheffingskorting wenst dan dient hij/zij dit wel schriftelijk kenbaar te maken. Dat kan met dit formulier. Het Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen vervangt eigenlijk de ‘oude’ loonbelastingverklaring. Download hier de gratis loonbelastingverklaring Over Salariszaken De wereld om ons heen verandert door technologische vooruitgang.  Wij geloven dat online samenwerken leidt tot…
Lees verder


9 april 2020

Belastingplan 2016 op losse schroeven

Of het Belastingplan de eindstreep haalt, is nog onzeker. Op 15 december stemt de Eerste Kamer over het plan. De partijen die in de Tweede Kamer voor stemden, hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Maar de Belastingdienst heeft wel met het in september gepresenteerde plan gerekend voor de voorlopige aanslag voor volgend jaar. Die…
Lees verder


19 november 2015

De voordeelregel verdwijnt

Volgens het Belastingplan 2016 verdwijnt de voordeelregel per 1 januari aanstaande. Als een werknemer een eenmalige beloning krijgt, zoals vakantiegeld of een bonus, dan moet zijn werkgever deze beloning in principe belasten volgens de tabel bijzondere beloningen. De werkgever mag er ook voor kiezen om de beloning bij het reguliere tijdvakloon op te tellen. Het…
Lees verder


9 oktober 2015

Crisisheffing niet in strijd met de wet

Om het begrotingstekort terug te dringen mag de overheid bij hoge inkomens een eenmalige heffing opleggen. Woensdag 7 mei heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld dat deze zogenoemde crisisheffing niet in strijd is met de Nederlandse belastingwetten of internationale verdragen. Het kabinet liet werkgevers over 2012 zestien procent extra loonbelasting betalen voor lonen boven…
Lees verder


13 mei 2014

Geschenkenregeling

Indien u nog niet bent overgestapt op de WKR (werkkostenregeling), mag u per jaar € 70,- onbelast schenken aan uw werknemers. U neemt de loonbelasting en premies voor uw rekening waardoor de werknemer het geschenk niet op zijn loonstrook ziet. Financieel merkt uw werknemer er dus niets van. U betaalt een vast belastingtarief van 20%…
Lees verder


19 november 2013