Tag: lease

Verbod privégebruik bestelauto

Als u een bestelauto ter beschikking stelt waarvoor u privégebruik verbiedt, geldt de bijtelling privégebruik auto niet. U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden: – In een schriftelijke afspraak legt u het verbod op privégebruik vast en deze bewaart u bij uw loonadministratie. – U ziet toe op de naleving van uw verbod.…
Lees verder


29 augustus 2017

Schade aan lease auto

De Belastingdienst kan een naheffingsaanslag opleggen voor de betaalde schade aan de lease auto die het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de werknemer. Zorg er dit jaar nog voor dat deze schade wordt verhaald op de betreffende werknemer(s). Er geldt op deze regeling wel een uitzondering, namelijk als de lease auto op naam van…
Lees verder


13 december 2013