Tag: kerstpakket

Kerstpakket belast of onbelast?

U mag als werkgever onbelast een kerstpakket aan werknemers geven met de kerstdagen. Dit wordt de kleine geschenkenregeling genoemd. Kleine geschenken zijn volgens de Belastingdienst geen loon wanneer het aan de volgende drie voorwaarden voldoet: De werkgever geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven. De werkgever geeft geen geld…
Lees verder


19 december 2017

Het kerstpakket en de werkkostenregeling

Over het kerstpakket betaalde u onder de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen 20 procent eindheffing, terwijl dat onder de werkkostenregeling volledig tot het loon van de werknemer hoort (als u het niet als eindheffingsloon aanwijst). De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die u aanwijst als eindheffingsloon, niet meer dan…
Lees verder


15 december 2015

Kerstpakket 2014

Indien u de werkkostenregeling toepast dan kunt u een kerstpakket verstrekken van € 91,- (inclusief btw). De werkkostenregeling kent namelijk een gebruikelijkheidstoets, dit komt er op neer dat de hoogte van het kerstpakket niet meer dan 30% mag afwijken van wat gebruikelijk is. Als u de € 70 euro die de afgelopen jaren was vrijgesteld…
Lees verder


3 november 2014

Kerstpakket goed doel

Indien een werknemer vooraf aangeeft dat hij/zij het kerstpakket wil schenken aan een goed doel, kan dit voor u fiscaal aantrekkelijk zijn. Voorwaarde is dat de werkgever het goede doel bepaalt. Het bedrag wordt dan niet als loon aangemerkt en er wordt dus geen loonheffing ingehouden. U hoeft ook geen eindheffing over het bedrag te…
Lees verder


22 november 2013