Tag: Belastingplan

Belastingplan 2016 op losse schroeven

Of het Belastingplan de eindstreep haalt, is nog onzeker. Op 15 december stemt de Eerste Kamer over het plan. De partijen die in de Tweede Kamer voor stemden, hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Maar de Belastingdienst heeft wel met het in september gepresenteerde plan gerekend voor de voorlopige aanslag voor volgend jaar. Die…
Lees verder


19 november 2015

Noodzakelijke apparatuur

De definitie van wat er precies bedoeld wordt met het noodzakelijkheidscriterium wordt in het Belastingplan 2015 uitgelegd. Voor communicatie- en computerapparatuur geldt dat als ze nodig zijn voor het uitvoeren van het werk valt de apparatuur onder het noodzakelijkheidscriterium. Een aanvulling is dat niet alleen de apparatuur onder het criterium vallen, maar ook de vergoedingen…
Lees verder


16 oktober 2014

Geen rentevoordeel meer bij lening voor woning

Minister Dijsselbloem van Financiën wil in het Belastingplan 2015 het rentevoordeel bij een lening voor een woning van werkgever aan werknemer beëindigen. Het is nu nog zo dat de inhoudingsplichtige het voordeel niet hoeft bij te tellen bij het loon. Er is inmiddels het één en ander veranderd in de eigenwoningregeling waardoor er verschil kan…
Lees verder


19 mei 2014

In 2014 bijdrage ZVW lager

De bijdrage ZVW zal in 2014 omlaag gaan. Vermoedelijk worden de nieuwe percentages op Prinsjesdag in het Belastingplan bekend gemaakt worden. Uit een recente evaluatie is gebleken dat de ingrepen van de afgelopen jaren in de ZVW tot extra inkomsten hebben geleid. In 2014 worden die weer teruggesluisd naar de werkgevers door een lager tarief…
Lees verder


5 augustus 2013

Werkbonus via de salarisadministratie

In de Fiscale Verzamelwet 2013 die onlangs aan de Tweede Kamer is aangeboden door de ministerraad, staat een voorstel voor het invoeren van de werkbonus in de Wet op de loonbelasting. In het Belastingplan 2013 was dit voorstel al opgenomen. Vanaf 2014 kunt u in de salarisadministratie de heffingskorting voor oudere werknemers (werkbonus) toepassen. De…
Lees verder


25 juli 2013