Tag: Belastingdienst

WGA en ZW premies iets omhoog per 2018

WGA en ZW premies iets omhoog per 2018 De gemiddelde WGA en ZW premies gaan per 2018 iets omhoog. Dit is gebleken uit de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018. De gemiddelde premie van de WGA gaat van 0.74% naar 0.75%. De gemiddelde premie van de Ziektewet gaat van 0.35% naar 0.45%. Beide premies zijn opgenomen…
Lees verder


5 september 2017

Verbod privégebruik bestelauto

Als u een bestelauto ter beschikking stelt waarvoor u privégebruik verbiedt, geldt de bijtelling privégebruik auto niet. U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden: – In een schriftelijke afspraak legt u het verbod op privégebruik vast en deze bewaart u bij uw loonadministratie. – U ziet toe op de naleving van uw verbod.…
Lees verder


29 augustus 2017

Vanaf 2017 kunnen werkgevers profiteren van het Lage-inkomensvoordeel

Hebt u in 2017 werknemers in dienst met een relatief laag salaris? Dan kunt u recht hebben op een tegemoetkoming in de loonkosten: het Lage-inkomensvoordeel (LIV).  De Belastingdienst gaat daarbij uit van de gegevens in uw loonaangifte. Indien u recht heeft op het LIV wordt deze door de Belastingdienst automatisch uitbetaald. U hoeft dus verder…
Lees verder


17 januari 2017

Vanaf 2017 kunnen werkgevers profiteren van het lage-inkomensvoordeel

Per 1 januari 2017 wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) geïntroduceerd. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers, waarmee de loonkosten van werknemers met een salaris rond het minimumloon lager worden. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen. De Belastingdienst keert op basis van…
Lees verder


9 november 2016

Communicatie met Belastingdienst op termijn volledig digitaal

Het ziet ernaar uit dat de communicatie met de fiscus op termijn volledig digitaal zal verlopen. De Eerste Kamer stemt deze maand over het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst dat dit moet regelen. Als de Eerste Kamer deze wet tijdig afhamert, dan worden de nieuwe regels per 1 oktober 2015 van kracht. Er is dan één grondslag…
Lees verder


3 september 2015

Nieuwe versie Handboek Loonheffingen gepubliceerd

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen gepubliceerd. In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 31 maart 2015 verwerkt. Daarnaast zijn een aantal verbeteringen aangebracht. Hier kunt u ‘Handboek Loonheffingen 2015’, uitgave 1 april downloaden. Datum: 3 april 2015


3 april 2015

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 editie 2 gepubliceerd

In de 2e uitgave (pdf) zijn een aantal onderwerpen toegevoegd en bestaande onderwerpen uitgebreid. Ook zijn een paar fouten verbeterd. Toevoegingen In deze uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd: 4.  Verklaring arbeidsrelatie 2014 blijft tijdelijk ook in 2015 geldig 15. Bijtelling voordeel privégebruik auto 16. Indexering boetes 17. Loonbelastingtabellen: nieuwe kolom in de tabel bijzondere…
Lees verder


22 december 2014

Rekenregels 2015 gepubliceerd

In de nieuwe rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2015 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. In de rekenregels zijn ook de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot de uitkeringsbedragen opgenomen. Deze premies en tarieven zijn relevant voor de uitkeringsbedragen…
Lees verder


25 november 2014

Loonaangifte tijdvak veranderen

Indien u met ingang van 2015 het tijdvak van uw loonaangifte wilt wijzigen dient u het wijzigingsformulier voor 14 december 2014 te versturen aan de Belastingdienst. Het kan voor u als werkgever praktischer zijn de lonen aan uw medewerkers bijvoorbeeld per 4 weken uit te betalen in plaats van per maand of andersom. Dit kan…
Lees verder


10 november 2014

Onrust over nieuwe VAR

De ophef onder zzp’ers over de nieuwe VAR is volgens de Belastingdienst onterecht. Op sociale media maken zelfstandigen zich zorgen over de nieuwe regels rond de Verklaring Arbeidsrelatie. Met een VAR verklaren zelfstandigen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het afdragen van belastingen. Om schijnconstructies tegen te gaan wordt de wet nu veranderd en details…
Lees verder


1 september 2014