Tag: begroting 2015

Meer budget S&O-afdrachtvermindering in 2015

Het budget van de afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) neemt in 2015 toe met € 38 miljoen (tot € 794 miljoen). Het budget werd in 2013 nog overschreden met een bedrag van € 76 miljoen. Ondanks deze overschrijding is er dankzij twee besluiten toch een hoger budget: Er wordt een deel van het budget van…
Lees verder


18 september 2014

Prinsjesdag 2014

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2015 bekendgemaakt. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen welke gerelateerd zijn aan de salarisadministratie voor u op een rijtje gezet: – De crisisheffing komt niet terug – Hogere afbouw algemene heffingskorting – Wet werk en zekerheid gaat door – De inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage daalt – 80% heffing bij opname levenslooptegoed terug – Aangepaste…
Lees verder


17 september 2014