Tag: arbeidsovereenkomst

De voorwaarden waar een proeftijd aan moet voldoen

Bij het bepalen van de proeftijd en contractduur moet een werkgever zich aan de volgende regels houden: – Een proeftijd kan niet worden opgenomen als de overeenkomst zes maanden of korter duurt; – De proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen; – De proeftijd moet zowel voor de werknemer als de werkgever even lang zijn; – Als…
Lees verder


6 april 2018

Geen nieuwe arbeidsovereenkomst bij functieaanpassing

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer tussentijds aanpast, ontstaat er niet automatisch een nieuwe arbeidsovereenkomst in de keten. Dit bleek uit een oordeel van de rechtbank in Limburg. Ook niet als een werknemer andere werkzaamheden gaat verrichten, zoals bij een functieaanpassing. Er ontstaat wel een nieuwe arbeidsovereenkomst als de einddatum van het contract…
Lees verder


16 juni 2016

Stagiaires en de overeenkomst

Bijna iedere student is verplicht een stage te volgen bij een erkend leerbedrijf. De bedoeling is dat de student ervaart hoe het bedrijfsleven is en de theoretische kennis omzet in praktijkervaring. Het belang bij een stagiair in het bedrijfsleven is groot. Het is en blijft een win-win situatie voor werkgever en stagiair. De stagiair krijgt…
Lees verder


15 september 2015

Mag ik nog een tijdelijk contract afsluiten? Doe hier de check!

Onder het huidige recht ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als de reeks contracten voor bepaalde tijd langer heeft geduurd dan 3 jaar en/of 3 contracten. De keten begint nu nog opnieuw na een onderbrekingsperiode van meer dan 3 maanden. Door de Wet werk en zekerheid ontstaat er sneller een contract voor onbepaalde tijd…
Lees verder


3 juni 2015

Onderbouw concurrentiebeding

U mag per 1 juli 2014 alleen nog bij zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelang een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. U dient dit belang te onderbouwen in het concurrentiebeding. Het gaat dan meestal om zeer specifieke informatie of kennis die niet bij de concurrent mag belanden. De werknemer kan naar de rechter stappen,…
Lees verder


5 maart 2014

Wijzigingen flexwet

Als het sociaal akkoord door de Eerste Kamer komt, dan gaat per 1 januari 2015 de nieuwe flexwet in. Hieronder de wijzigingen in het kort: Na een periode van 2 jaar van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, of bij een vierde arbeidsovereenkomst krijgt de flexwerker automatisch een vast aanstelling. De periode tussen tussen opvolgende arbeidscontracten wordt 6 maanden…
Lees verder


25 oktober 2013

Noem CAO niet bij naam in AO

In een arbeidsovereenkomst is het verstandig om indien er een CAO van toepassing is deze bij naam te noemen. Indien de bedrijfsactiviteiten zouden wijzigen en de werkgever hierdoor onder een andere CAO komt te vallen zouden er feitelijk twee CAO’s van toepassing zijn op deze werknemer. Het is dus verstandig om de CAO niet bij…
Lees verder


7 mei 2013