Tag: administratie

Zorg voor juiste kopie ID bewijs werknemer

U bent verplicht voor iedere werknemer een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren in uw administratie. Dit moet het identiteitsbewijs zijn dat geldig was bij indiensttreding. Ga deze dus nooit vervangen door een nieuw afgegeven identiteitsbewijs. U mag een nieuwe versie wel bij uw administratie voegen, maar u mag de oude niet uit de administratie…
Lees verder


21 maart 2014

Juiste kopie ID bewijs

U bent als werkgever verplicht voor iedere werknemer een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren in uw administratie. Dit moet het identiteitsbewijs zijn dat geldig was bij indiensttreding. U mag een nieuwe versie wel bij uw administratie voegen, maar u mag de oude niet uit de administratie verwijderen. Zorg er ook voor dat u een…
Lees verder


13 juni 2013

Bewaartermijn

U bent verplicht om een degelijke administratie te voeren. Deze gegevens moet u wel een paar jaar bewaren, zodat de Belastingdienst genoeg tijd heeft om het te controleren. Volgens de wet dient u uw administratie 7 jaar te bewaren. Dat betekent dat u nu 2005 en eerder mag weggooien. Dat geeft ruimte!


6 maart 2013