Tag: 2015

Let op (minimum)loon bij jeugdige vakantiewerkers

De zomervakantie staat weer voor de deur. Dit betekent mogelijk ook dat er vakantiewerkers aan de slag gaan in uw onderneming. Als er in de vakantieperiode scholieren bij uw onderneming aan de slag gaan om de vaste werknemers tijdens hun vakantie te vervangen, moet u op een aantal zaken letten. Kinderen mogen vanaf 13 jaar…
Lees verder


29 juni 2015

Loonaangifte tijdvak veranderen

Indien u met ingang van 2015 het tijdvak van uw loonaangifte wilt wijzigen dient u het wijzigingsformulier voor 14 december 2014 te versturen aan de Belastingdienst. Het kan voor u als werkgever praktischer zijn de lonen aan uw medewerkers bijvoorbeeld per 4 weken uit te betalen in plaats van per maand of andersom. Dit kan…
Lees verder


10 november 2014

Werkkostenregeling

Let u er op dat u zich voorbereidt op de werkkostenregeling? Vanaf 2015 gaat deze in vereenvoudigde vorm definitief door (zie ook ons eerdere nieuwsartikel). Analyseer van te voren goed wat er onder de WKR valt en wat niet. Zorg er voor dat u weet wat voor budget u heeft en of u eventueel nog…
Lees verder


13 oktober 2014

Inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage daalt in 2015

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing) wordt verlaagt van 7,5% (2014) naar 6,95%. Het verlaagde tarief van de inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage wordt verlaagt van 5,4% (2014) naar 4,85%. De nominale premie stijgt vermoedelijk naar gemiddeld 1.211 euro in 2015 (2014 was dit nog 1.101 euro). Een deel van de premiestijging volgt uit de overheveling uit de AWBZ.…
Lees verder


22 september 2014

Gedifferentieerde premies WHK 2015 bekend

UWV heeft op 1 september 2014 de premies en parameters voor de WGA-  en ZW-premies 2015 gepubliceerd. Voor het bepalen van de gedifferentieerde premie, worden werkgevers in één van de drie grootteklassen ingedeeld: klein, middelgroot of groot. Kleine werkgevers betalen alleen de sectorpremie. Bij middelgrote werkgevers weegt de sector premie mee bij de gedifferentieerde premie,…
Lees verder


2 september 2014

Geen crisisheffing in 2015

Na twee jaar wordt de crisisheffing, die werkgevers moesten betalen, volgend jaar definitief geschrapt. Dat melden VVD en D66 op 24 april aan BNR. “We zijn heel helder geweest: we hoeven geen nieuwe bezuinigingspakketten te bedenken voor volgend jaar. Dus daar zit de crisisheffing dus ook niet meer in. Daarmee is het definitief van de…
Lees verder


2 mei 2014

Vakantiebonnen 2015

Er wordt momenteel een onderzoek gedaan naar de afschaffing van de afwijkende waardering vakantiebonnen. Deze is nu nog 99% en wordt wellicht afgeschaft.  


25 april 2014

Vraag naar arbeid trekt in 2015 aan

De werkloosheid loopt dit jaar nog op tot 650.000 personen, maar daalt volgend jaar licht als gevolg van een stijgende werkgelegenheid zo blijkt uit cijfers van het CPB. De aantrekkende wereld- en Europese economie vormen de stuwende kracht achter de groei van de Nederlandse economie via een toenemende uitvoer aldus het Centraal Planbureau. Bij de…
Lees verder


28 maart 2014

Hogere pensioenpremies vanaf 2015?

Het kabinet heeft nieuwe pensioenregels afgesproken. Met deze nieuwe regels zouden de pensioenpremies omlaag moeten gaan. Maar de pensioenfondsen, die het financieel moeilijk hebben, voelen hier niets voor. Volgens de pensioenfondsen werken de nieuwe regels juist een premieverhoging in de hand. Pensioenfondsen mogen namelijk in de toekomst alleen nog maar de pensioenuitkeringen aanpassen aan de inflatie, als vast…
Lees verder


19 augustus 2013