Tag: 2014

Verwachting loonsverhoging in 2014

Uit een wereldwijde enquête, uitgevoerd door Monsterboard, blijkt dat  de helft van de ondervraagde werknemers (51%) in 2014 een loonsverhoging verwacht. In Nederland ligt dat percentage met 42 procent lager. In dit verwachtingspatroon is weinig verschil tussen mannen en vrouwen. De Canadezen en Amerikanen zijn met respectievelijk 57 en 54 procent het meest optimistisch over…
Lees verder


14 maart 2014

Loonstrookje geeft gunstig beeld

Het eerste loonstrookje van dit jaar (2014) zal veel mensen een gunstig beeld geven. Gepensioneerden, werknemers en uitkeringsgerechtigden gaan er in 2014 op vooruit. Vooral werknemers met lage inkomens gaan erop vooruit. Deze werknemers gaan er tot 3 procent op vooruit. Dat is het gevolg van een (tijdelijke) verlaging van het belastingtarief in de eerste…
Lees verder


7 januari 2014

Algemene heffingskorting inkomensafhankelijk

Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting stapsgewijs afgebouwd voor hogere inkomens. De afbouw begint bij inkomens boven de € 40.000. In 2014 scheelt dat dan € 400 netto. Bij een inkomen boven de € 60.000 dan scheelt dat € 700 netto. In de jaren daarna zal de algemene heffingskorting verder worden afgebouwd. Mensen met een…
Lees verder


30 september 2013

In 2014 bijdrage ZVW lager

De bijdrage ZVW zal in 2014 omlaag gaan. Vermoedelijk worden de nieuwe percentages op Prinsjesdag in het Belastingplan bekend gemaakt worden. Uit een recente evaluatie is gebleken dat de ingrepen van de afgelopen jaren in de ZVW tot extra inkomsten hebben geleid. In 2014 worden die weer teruggesluisd naar de werkgevers door een lager tarief…
Lees verder


5 augustus 2013

Afdrachtvermindering onderwijs 2014

Al eerder is aangegeven dat de afdrachtvermindering voor onderwijs voor 2014 op de schop gaat. Inmiddels is bekend gemaakt dat de afdrachtvermindering onderwijs vanaf 2014 zich gaat richten op mensen die een zwakkere positie op de arbeidsmarkt hebben en werknemers in sectoren met personeelstekorten of die onmisbaar zijn voor de kenniseconomie. Afdrachtvermindering kan dan geclaimd…
Lees verder


1 augustus 2013