Salarisadministratie Samen Doen

De salarisadministratie voeren is een proces met meerdere stappen. Zo is er het verzamelen van gegevens, het invoeren van mutaties, het maken van boekingen en het verwerken (voor zover dat heden ten dage nog apart gebeurt).

Daarnaast zijn er nog aspecten zoals controles, het verzorgen van de loonaangiften en eventueel pensioenaangiften en natuurlijk de jaaropgaven, de output naar de medewerkers, de journaalposten naar de boekhouding en de betaalopdrachten geautomatiseerd naar uw bank.

In dat palet van werkzaamheden en processen kunt u zelf bepalen wat u zelf kan en wilt doen.
Een voorbeeld:

  • De werknemers geven kunnen zelf via de app verlof aanvragen of een adreswijziging doorgeven, maar ziekmeldingen wilt u toch telefonisch.
  • U wilt wel de gegevens verzamelen en invoeren maar vervolgens wenst u een controle en mag Salariszaken ook de boeking maken.
  • De bankopdrachten wilt u eerst zien.
  • Loonaangiften en pensioenaangiften laat u over aan Salariszaken.
  • U koppelt zelf de journaalposten naar uw boekhouding.

Natuurlijk zijn er veel mogelijkheden van verdelingen van werkzaamheden in de salarisadministratie. Wij overleggen samen met u wat voor u de beste verdeling is.

Hiermee maken we samen het proces van de salarisadministratie super-efficiënt en schakelt u onze expertise alleen in als het nodig is.

En dan ook nog is er de continuïteit die wij u hiermee bieden. Ook als u het even niet kan doen zijn wij er om het over te nemen.
U moet er niet aan denken dat de salarissen niet op tijd betaald kunnen worden. Met Salariszaken kiest u bewust voor continuïteit.

Speciaal voor administratie- en accountantskantoren hebben wij een aparte pagina gemaakt waarin nog eens dieper wordt ingegaan op aspecten die hier spelen. Kijk naar onze pagina salarisadministratie voor administratie en accountantskantoren.

Bent u ook geïnteresseerd in HRM en of personeelszaken?

Salarisadministratie Samen Doen