Veelgestelde vragen

Overstappen met de salarisadministratie
Moet ik de hoge of lage WW-premie toepassen?
Hoeveel tijdelijke contracten kan ik afsluiten?
Hoe kom ik aan een loonbelastingnummer?
Hoe weet ik of er een cao van toepassing is?
Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van HRM?
Gewaarborgde continuïteit
Veilige data
Is het verstrekken van een loonstrook verplicht?
Wat is payroll of payrolling?

Overstappen met de salarisadministratie

Overstappen is zonder meer het beste op 1 januari. Als overstappen in het midden van het jaar gewenst is dan doen wij alsnog alles van het lopende jaar overnieuw in ons systeem. Dat heeft als voordeel dat de verantwoordelijkheid voor alle berekeningen en loonaangiften bij een eventuele controle helder is. Wij denken daarbij aan u. Overstappen gaat meestal soepel omdat onze systemen alle stamgegevens van werknemers kunnen importeren. En als januari eenmaal gedaan is, gaat de rest vaak snel.

Moet ik de hoge of lage WW-premie toepassen?

Wilt u weten of u de hoge of lage ww premie dient toe te passen? Maak gratis gebruik van de tool!
Naar de WW-premie tool

Hoeveel tijdelijke contracten kan ik afsluiten?

Het kenmerk van een tijdelijk contract is dat de einddatum vast ligt. Er zijn tijdelijke contracten voor elk denkbaar tijdvak mogelijk. Gebruikelijk is wel 6 maanden en 1 jaar.

Het tijdelijke contract gaat automatisch over in een vast contract in 2 gevallen: als de werknemer meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als hij al langer dan 2 jaar meerdere tijdelijke contracten heeft gehad. Deze laatste regel geldt sinds 1 juli 2015. Raadpleeg altijd uw cao. Daarin kunnen afwijkende regels staan.

Salariszaken biedt u standaard arbeidsovereenkomsten en meer informatie over oproepkrachten.
Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Hoe kom ik aan een loonbelastingnummer?

Als u zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel en u weet dan al dat u personeel aanneemt dan kunt u dat daarbij aangeven en gaat alles vanzelf.
Beslist u later om personeel aan te nemen dan kunt u een formulier downloaden van de site van de belastingdienst.

Echter hiervoor kunt u ook bij Salariszaken terecht. Wij regelen dit graag voor u.

Hoe weet ik of er een cao van toepassing is?

Is er een cao, dan zet uw werkgever dat in de arbeidsovereenkomst. U kunt ook uw werkgever vragen of voor u een cao geldt. Als werknemer mag u de cao inzien. Kan uw werkgever niet aangeven of voor u een cao geldt? Neem dan contact op met uw vakbond. Bent u geen lid en wil de vakbond u geen informatie geven? Dan kunt u terecht op de website over cao’s van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Heeft u inhoudelijke vragen over cao-bepalingen? Dan kunt u contact opnemen met de cao-partijen. In de cao staat welke partijen verantwoordelijk waren bij de totstandkoming.

Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van HRM?

Het is bijvoorbeeld mogelijk om functionerings- en beoordelingsgesprekken in te plannen en vast te leggen in het digitale dossier van uw medewerkers. U ontvangt van ons dagelijks de belangrijke signalen van de belangrijkste gebeurtenissen, zoals einde proeftijden, contracten, verjaardagen, jubilea, verzuim en verlof.

Naar HRM

Gewaarborgde continuïteit

U heeft bij Salariszaken meestal uw eigen accountmanager, maar die is niet alleen!
Op dit moment werken er bij Salariszaken 4 salarisspecialisten in Leeuwarden. En daaromheen nog anderen.
En dan hebben wij nog vele contacten in het hele land.

Veilige data

Salariszaken werkt ook ‘in the cloud’. Onze gegevens staan opgeslagen op een internetserver. Die heeft een zogenaamde fullbackup die ook nog eens in een ander land staat. Daarnaast maken wij van de data van onze klanten ook nog een Cloud2-backup. Dit heeft als groot voordeel dat wij er altijd bij kunnen, ook als de server en de fullbackup uitvallen.
Uw gegevens zijn zeker bij ons!

Is het verstrekken van een loonstrook verplicht?

Betaalt u een werknemer voor de 1e keer? Dan is een loonstrook verplicht. Daarna alleen als er iets verandert in het loon of in de loonheffingen.

Wat is payroll of payrolling?

Formeel is payroll hetzelfde als een uitzendkracht, waarbij de arbeidsduur over het algemeen langer is dan die bij een uitzendkracht. Het komt er op neer dat de payroller de werknemer in dienst heeft en alles regelt dus ook de salarisadministratie.
Payrolling wordt ook ingezet voor het te werk stellen van freelancers die geen VAR kunnen krijgen.
In toenemende mate gaan kleinere uitzendbedrijven payroll aanbieden.
Ten aanzien van de aansprakelijkheid wordt vaak te weinig gelet op het feit dat bijvoorbeeld het inlenende bedrijf aansprakelijk kan blijven voor belastingen en premies, net zoals dat ook geldt bij uitzendbedrijven.
Soms wordt Payroll ingezet om te ontkomen aan dure pensioenfondsen in bepaalde cao’s. Dat wordt momenteel door bonden bestreden.

In Nederland zijn veel mensen die denken dat Payroll hetzelfde is als het uitbesteden van de salarisadministratie. Formeel is dat niet zo.

Salariszaken neemt u alle zorgen rond de salarisadministratie uit handen, maar u blijft wel werkgever. Onze service, kennis en begeleiding zijn voor u voldoende!

Salariszaken zelf doen

Most popular

prijs per loonstrook vanaf

€ 2,30

meer informatie

Salariszaken uitbesteden

prijs per loonstrook vanaf

€ 7,10

meer informatie