Veelgestelde vragen

 

Wat is Payroll of payrolling?

Formeel is payroll hetzelfde als een uitzendkracht, waarbij de arbeidsduur over het algemeen langer is dan die bij een uitzendkracht. Het komt er op neer dat de payroller de werknemer in dienst heeft en alles regelt dus ook de salarisadministratie.
Payrolling wordt ook ingezet voor het te werk stellen van freelancers die geen VAR kunnen krijgen.

In toenemende mate gaan kleinere uitzendbedrijven payroll aanbieden.
Ten aanzien van de aansprakelijkheid wordt vaak te weinig gelet op het feit dat bijvoorbeeld het inlenende bedrijf aansprakelijk kan blijven voor belastingen en premies, net zoals dat ook geldt bij uitzendbedrijven.
Soms wordt Payroll ingezet om te ontkomen aan dure pensioenfondsen in bepaalde cao’s. Dat wordt momenteel door bonden bestreden.

In Nederland zijn veel mensen die denken dat Payroll hetzelfde is als het uitbesteden van de salarisadministratie. Formeel is dat niet zo.

Salariszaken neemt u alle zorgen rond de salarisadministratie uit handen, maar u blijft wel werkgever. Onze service, kennis en begeleiding zijn voor u voldoende!

 

Overstappen met de salarisadministratie

Overstappen is zonder meer het beste op 1 januari. Als overstappen in het midden van het jaar gewenst is dan doen wij alsnog alles van het lopende jaar overnieuw in ons systeem. Dat heeft als voordeel dat de verantwoordelijkheid voor alle berekeningen en loonaangiften bij een eventuele controle helder is. Wij denken daarbij aan u.
Overstappen gaat meestal soepel omdat onze systemen alle stamgegevens van werknemers kunnen importeren. En als januari eenmaal gedaan is, gaat de rest vaak snel.

 

Schaduwdraaien

Schaduwdraaien kan eigenlijk alleen vanaf 1 januari. Vanaf 2006 moeten de werknemersverzekeringspremies worden berekend volgens de VCR (Voortschrijdend Cumulatief Rekenen). En dat betekent dat alle eerdere maanden van invloed zijn op de huidige maand. Je kunt dus niet zomaar in bijvoorbeeld september beginnen.
Bij de vergelijking tussen uw vorige systeem en Salariszaken beoordelen wij eventuele verschillen van boven naar beneden: eerst de pensioenpremie. Als die ongelijk is dat heeft verder kijken geen zin, want dit is bijvoorbeeld ook van invloed op Zvw en Loonheffing.
Belangrijke zaken bij de vergelijking zijn geboortedatum, tijdvak, is dagtabel toegepast, aantal gewerkte uren en dagen.

 

Welke tijdelijke contracten kan ik afsluiten?

Het kenmerk van een tijdelijk contract is dat de einddatum vast ligt. Er zijn tijdelijke contracten voor elk denkbaar tijdvak mogelijk. Gebruikelijk is wel 6 maanden en 1 jaar.
Tussen werkgever en werknemer mogen meer tijdelijke contracten afgesloten worden. U mag maximaal 3 tijdelijke contracten achtereenvolgens afsluiten zonder consequenties. Het vierde contract moet dan vast zijn, dus voor onbepaalde tijd (*).

Als meerdere tijdelijke achtereenvolgende contracten de 36 maanden overschrijden dan is sprake van een vast dienstverband. Dat gaat van rechtswege!
Zodra tussen twee contracten meer dan 3 maanden tijd zit, is geen sprake meer van achtereenvolgende contracten.

Er bestaan ook tijdelijke contracten voor de duur van een project of werk. Dit ligt juridisch meestal wel gevoelig en voorzichtigheid is geboden.

In CAO's kunnen afwijkende bepalingen zijn opgenomen. O.a. in de horeca is dat het geval.

*)
Let op: sinds juli 2010 mag u jongeren tot 27 jaar een vierde tijdelijke contract geven in verband met de crisis. Informeer of dit nu nog zo is.

Salariszaken biedt u standaard arbeidsovereenkomsten (link) en meer informatie over oproepkrachten (link).
Meer informatie? Klik aan de rechterkant op de adviesbutton!

 

Hoe kom ik aan een loonbelastingnummer?

Als u zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel en u weet dan al dat u personeel aanneemt dan kunt u dat daarbij aangeven en gaat alles vanzelf.
Beslist u later om personeel aan te nemen dan kunt u een formulier downloaden van de site van de belastingdienst.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_loonheffingen_aanmelding_werkgever

Echter hiervoor kunt u ook bij Salariszaken terecht. Wij regelen dit graag voor u.

Wilt u eigenrisicodrager worden? Lees de info in de volgende alinea.
Neemt u artiesten in dienst? PGB? Personeel aan huis? Kinderen in de zaak? Klik op Adviesbutton en wij helpen u!

 

Moet ik eigenrisicodrager worden?

Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor Ziektewet en WGA.
In het algemeen adviseren wij dit niet snel te doen, maar er kunnen omstandigheden denkbaar zijn waardoor dit wel interessant is.
Wilt u advies? Klik op de Adviesbutton.

Ik heb geen personeel, moet ik wel aangifte doen?
Als u als bedrijf c.q. werkgever aangifteplichtig bent dan moet u aangifte doen, ook al heeft u geen personeel (meer). Wel kunt u vragen om schorsing van de aangifteplicht, of stopzetting.
Als u voorziet binnen een jaar weer personeel te nemen dan adviseren wij u de aangifteplicht door te laten lopen. Anders is een briefje naar de belastingdienst voldoende. Dat verzorgt Salariszaken graag voor u.

 

In de loop van het jaar overstappen, is dat handig?

Alles kan. Maar als Salariszaken een administratie overneemt dan worden de salarissen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari overnieuw gedaan. Over de kosten valt te praten. Wij zijn er voorstander van dat een kalenderjaar door één partij gedaan wordt, c.q. dat de verantwoordelijkheid (bij een controle) bij één partij ligt.
Zelfs de loonaangiften doen wij overnieuw waardoor er ook 100% aansluiting is tussen de salarisadministratie en de aangiften.
Alles in het belang van uw administratie.

 

Wat is In De Cloud werken?

Het betekent in elk geval niet dat u met uw hoofd in de wolken werkt.
In feite is werken aan een webapplicatie, zoals de meeste telebankiersystemen, cloudwerken.
Werkt u met Gmail of Hotmail? Cloudwerken.
Maar de betekenis wordt meestal breder getrokken.
Het is tegenwoordig mogelijk om software niet meer lokaal te installeren maar op 'een computer op het internet'. Dat heet ook wel Remote Desktop of Private Cloud en wordt meestal benaderd via een VPN verbinding. Deze manier van werken wordt gezien als veiliger. Dan kun je overal werken als je maar een computer hebt met internet. En dat is wel de essentie: werken waar je wilt of bent.

 

Kan ik zomaar thuiswerken?

Ja en nee. Als werkgever en werknemer het eens zijn dan mag u thuiswerken.
Het is wel zo dat uw werkplek thuis onder de Arbowetgeving valt. Dat zal meestal niet zo'n probleem zijn maar het is wel goed daar even over na te denken. En als u verzekeringen heeft, bijvoorbeeld een ongevallenverzekering dan is het zaak te controleren er nog consequenties zijn als werknemer thuis een ongeval heeft.

 

Wat betekent het Piepsysteem?

Het piepsysteem is het oudste systeem in Nederland. In principe is binnen de salarisadministratie bekend wie er in dienst zijn en hoeveel uur ze werken. Dat is bij de meeste bedrijven voldoende om de lonen te doen.
Als er dan iets niet goed is, of bijvoorbeeld de werkgever heeft geen overuren doorgeven, dan 'piept' de werkgever. En dan corrigeren we! Simpel en doeltreffend in veel gevallen: Het Piepsysteem.

 

Hoe gaat overstappen in zijn werk?

We overleggen met u. Wij kunnen meestal uw salarisadministratie importeren. Neem daarvoor contact met ons op. Dat hoeft in elk geval niet veel te kosten en het kan ook snel.
Daarnaast nemen wij met door hoe uw salarisspecificatie er uit gaan zien. Wilt u een logo?
Adres links of rechts? Snipperuren op de salarisspecificatie?
En dan gaan we samen vaststellen op welke manier we gaan communiceren.
Gaat u zelf nieuwe werknemers via onze web-interface invoeren? Dat kan.
Gaat u zelf uren invoeren? Dat kan.
Of gaan we samenwerken volgens het piepsysteem (link)?
Overleg met onze account-manager voor de mogelijkheden.

 

Kan ik mijn negatieve aangifte Omzetbelasting verrekenen met de aangifte loonheffing?

Ja dat kan!
Neem contact op met uw account manager en wij regelen dat voor u.

 

Kan ik Online Werken?

Ja dat kan!
Salariszaken werkt met 2 systemen, zowel lokaal als via een webapplicatie. En de lokale applicatie kent ook een webinvoer. Dus wij zijn van alle markten thuis.
U kunt o.a. de volgende werkzaamheden zelf uitvoeren:
Helemaal niets, wij doen alles.
U voert nieuwe werknemers in via webinvoer.
U voert ook urenmutaties in.
Of we gaan nog verder en u werkt zelf met onze controle op de achtergrond.

Samenwerken met Salariszaken: dat loont!

 

Kan ik ook HRM doen?

Ja onze systemen gaan heel ver.
Vraag naar de mogelijkheden. Klik op de Adviesbutton.

 

Continuiteit en Mensen

U heeft bij Salariszaken meestal uw eigen accountmanager, maar die is niet alleen!
Op dit moment werken er bij Salariszaken 4 salarisspecialisten in Leeuwarden. En daaromheen nog anderen.
En dan hebben wij nog vele contacten in het hele land.

 

Continuiteit en veilige data

Salariszaken werkt ook In The Cloud. Onze gegevens staan opgeslagen op een internetserver. Die heeft een zogenaamde fullbackup die ook nog eens in een ander land staat. Daarnaast maken wij van de data van onze klanten ook nog een Cloud2-backup. Dit heeft als groot voordeel dat wij er altijd bij kunnen, ook als de server en de fullbackup uitvallen.
Uw gegevens zijn zeker bij ons!