SalarisZaken is gespecialiseerd in Salarisadministratie en Personeelszaken.

 

Wij beschikken over:

Salarisadministratie:

 • Salarisinformatie
 • Proforma en loonkosten
 • Salarisspecificaties in gewenste layout
 • Uitlevering op papier of pdf
 • Salarisspecificaties indien gewenst per email naar werknemer
 • Loonaangifte en (indien nodig) Eerstedagsmelding
 • Journaalposten op papier of in bestand voor uw boekhoudpakket
 • Journaalposten gesplitst naar maximaal 99 afdelingen/kostenplaatsen
 • Uw grootboekrekeningschema wordt geimplementeerd
 • Betaalstaat met clieop03 bestand.
 • Import van salarismutaties
 • Automatische berekening salarisverhogingen
 • Maximaal 9 automatische reserveringen bijv. Vakantiegeld en Eindejaar
 • Maximaal 3 tijdregistraties bijv. Snipper, ATV
 • Automatische toepassing subsidies zoals 62+ regeling
 • Automatische toepassing Kleine Banen Regeling
 • Automatische continue toepassing Onderwijssubsidies
 • Alle historische gegevens binnen handbereik
 • Alle bedrijfstakken
 • Pensioenaangifte
 • Vakkundige ondersteuning van specialisten met veel ervaring
 • Aanpassingingen ivm CAO's, wet- en regelgeving
 • Alle jaarwerk inclusief aansluitingscontroles
 • Online stellen van alle informatie.

Personeelszaken:

 • Toepassing en bewaking CAO
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Ondersteuning functioneringsgesprekken
 • Aannamebeleid
 • Ondersteuning werving en selectie
 • Ontslagvergunningen
 • Digitalisering dossiers