Salarisadministratie Wonen

Salarisverwerking Wonen

Sector indeling is 017 Detailhandel en Ambachten

Cao: Wonen

Pensioenuitvoering wordt geregeld door Stichting Pensioenfonds Wonen.
Website www.pensioenwonen.nl.

Pensioenaanlevering via www.pensioenwonen.nl. De pensioenaanlevering wordt momenteel uitgevoerd via de Pensioenaangifte naar Syntrus Achmea. Dat gaat binnenkort veranderen.

Fondsen van het pensioenfonds zijn: Ouderdomspensioen/Partnerpensioen (geboren voor 1950), Ouderdomspensioen/partnerpensioe Geboren na 1949, Extra ouderdomspensioen/partnerpensioen (geboren voor 1950) en een sociaalfonds.

Grondslag voor de pensioenberekening is loon SVW.
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en maximumloon. De uurfranchise en het maximumloon per uur is afhankelijk van het standaard aantal uren binnen de branche Wonen.

Vanaf 2011 worden verloningsgegevens door Salariszaken automatisch aangeleverd via de PensioenAangifte van Syntrus Achmea.