Salarisadministratie Uitgeverij

Salarisverwerking Uitgeverij

Sector indeling is 40 uitgeverij

Cao: Boeken- en tijdschriftenuitgeverijbedrijf, Dagblad journalisten, Publiekstijdschriftjournalisten, Opinieweekbladjournalisten en Dagbladuitgeverijbedrijf

Voor de ondernemingen die “werkgever in de zin van de cao” zijn, geldt een pensioenverplichting voor al het personeel dat onder de cao valt. De minimum uitwerking van deze verplichting is als bijlage opgenomen in de cao’s. De algemene pensioenverplichting komt er op neer dat de werkgever de werknemer een pensioen moet aan bieden. De werkgever mag zelf een keuze maken bij welke maatschappij of verzekeraar deze wordt ondergebracht. Enige voorwaarde is dat de regeling minimaal moet voldoen aan de pensioenvoorwaarden in de cao.

De Bedrijfstak biedt bij wijze van faciliteit twee mantelpolissen aan bij PGB en Aegon. Deze Mantelpolissen voldoen aan de minimum pensioenvoorwaarden. Deelname aan deze polissen is vrijwillig.

De minimum pensioen verplichting geldt voor alle georganiseerde werkgevers. Deze werkgevers zijn aangesloten bij de Nederlandse Uitgeversbond.
De minimum pensioen verplichting geldt niet voor ongeorganiseerde werkgevers. Dit komt doordat de pensioenverplichting niet onder het algemeen verbindend verklaren van de cao valt. Deze werkgevers hebben dus wel de verplichting zich aan de cao te houden.