Salarisadministratie Textielverzorging

Salarisverwerking Textielverzorging

Sector indeling is 017 detailhandel en ambachten

Cao: Textielverzorging
standaard uren binnen de cao zijn 36 uur per week.

Pensioenuitvoering wordt geregeld door de Stichting bedrijfstakpensioenfonds Textielverzorging.
Website raltex.nl.
Pensioenaanlevering via Excel formulier te downloaden van raltex.nl of via www.entrance.achemea.nl.
Vanaf 2012 worden verloningsgegevens door Salariszaken automatisch aangeleverd via de PensioenAangifte van Syntrus Achmea.
Fondsen van het pensioenfonds zijn: Pensioen, Vut en sociaalfonds Raltex.
Grondslag voor de pensioenberekening is 12 x het vaste bruto maandsalaris plus vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en maximumloon.