Salarisadministratie Textielverzorging

Salarisverwerking Textielverzorging

Sector indeling is 017 detailhandel en ambachten

Cao: Textielverzorging
standaard uren binnen de cao zijn 36 uur per week.

Voor werknemers in de textielverzorgingsbranche geldt de pensioenregeling van het de bedrijfstakpensioenfonds mode, interieur-, tapijt- en textielindustrie (pensioenfondsmitt.nl).
Pensioenaanlevering kan via AZL (azlonline.eu).
Door Salariszaken worden de gegevens automatisch aangeleverd via de Pensioenaangifte.
Fondsen van het pensioenfonds zijn: Pensioen, Vut en sociaalfonds Raltex.
Grondslag voor de pensioenberekening is 12 x het vaste bruto maandsalaris plus vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en maximumloon.