Salarisadministratie Textiel Groothandel

Salarisverwerking Textiel Groothandel

Sector indeling is 042 Groothandel II

Cao: Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen
de standaard uren in de cao zijn 38 of 40 (inclusief 2 uur atv) per week

Pensioenuitvoering wordt geregeld door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen.
Website www.bpftex.nl

Vanaf 2012 worden verloningsgegevens door Salariszaken automatisch aangeleverd via de PensioenAangifte van Syntrus Achmea.

Fondsen van het pensioenfonds zijn: Pensioen, PrePensioen en het Fonds Kollektieve Belangen (FKB)

Grondslag voor de pensioenberekening is 12 x het bruto maandloon, vakantietoeslag en schriftelijk vaste loonbestanddelen + gegarandeerde provisie.
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en maximumloon.