Salarisadministratie Technische Groothandel

Sector indeling is 041 Groothandel I

Cao: Technische Groothandel

De cao kent anno 2011 een bijdrage voor de levensloop.
Er is anno 2011 geen collectief pensioen geregeld voor de Technische Groothandel. Wel is er nog een financiering voor VroegPensioen.

Fondsen van het pensioenfonds zijn: VUTech overgangsregeling en Fonds Kollektieve Belangen.

Grondslag voor de pensioenberekening is op 1 januari het geldende vaste loon in geld, vakantiegeld en vaste gratificatie of 13de maand, vermeerderd met alle variabele loonbestanddelen in het voorafgaande jaar

Voor de berekening van de premie is er geen franchise of maximum premieloon van toepassing.

Vanaf 2012 worden verloningsgegevens door Salariszaken automatisch aangeleverd via de PensioenAangifte van Syntrus Achmea.

Nieuwsgierig geworden?