Salarisadministratie Suikerverwerkende industrie

Salarisverwerking Suikerverwerkende industrie (zoetwaren)

Sector indeling is 014 Suikerverwerkende industrie

Cao: Zoetwarenindustrie

Pensioenuitvoering wordt geregeld door Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de zoetwarenindustrie.
Website www.pensioenzoetwaren.nl.

Vanaf 2012 worden verloningsgegevens door Salariszaken automatisch aangeleverd via de PensioenAangifte van Syntrus Achmea. Dit gaat binnenkort veranderen.

Fondsen van het pensioenfonds zijn: pensioen en Sociaalfonds
Grondslag voor de pensioenberekening is het loon inclusief variabele bestanddelen zoals ploegentoeslag, overwerktoeslag en prestatiepremie.

Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en maximumloon per jaar.