Salarisadministratie Slagers

Salarisverwerking Slagers

Sector indeling is 015 Slagersbedrijven of 016 Slagers overig.

Cao: Slagersbedrijven

Pensioenuitvoering wordt geregeld door Stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het Slagersbedrijf.
Website www.pensioenslagers.nl.

Vanaf 2012 worden verloningsgegevens door Salariszaken automatisch aangeleverd via de PensioenAangifte van Syntrus Achmea. Dit zal binnenkort veranderen.

Fondsen van het pensioenfonds zijn: Ouderdomspensioen/partnerpensioen, VUT en Sociaalfonds (VOS).

Grondslag voor de pensioenberekening is het BTER-loon. Dit is het SVWloon voor aftrek van premies voor bedrijfstakregelingen, met andere woorden: Het SVWloon plus de pensioenpremie.
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een uurfranchise. Er is geen maximumloon bepaalt (anno 2011).