Salarisadministratie Schilders

Sector indeling is 56 Schildersbedrijf

Cao: Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf

Pensioenuitvoering wordt geregeld door Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf.

Website www.bpfschilders.nl.

Pensioenaanlevering gaat via PGGM middels digitale PLO. De PLO dient binnen twee weken na afloop van de periode ingezonden te zijn. Aanlevering kan via Uwpensioenadministratie.

Fondsen van het pensioenfonds zijn:

  • Ouderdomspensioen (Cao personeel, Overig Personeel, Vakman en UTA)
  • Overgangs OVOP (Cao personeel, Overig Personeel, Vakman en UTA)

Naast het pensioenfonds is er sprake van een sociaal fonds (SUSAG ).

Grondslag voor de pensioenberekening is het PRIS uurloon. Sinds april 2013 werkt de bedrijfstak met een functiegebouw: zie mijnvakmijnfunctie.nl
Er is een garantieuurloon voor bijvoorbeeld reisuren. Dat is meestal lager dan het betaalde uurloon.

Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en maximum loon.

Nieuwsgierig geworden?