Salarisadministratie Schilders

Sector indeling is 56 Schildersbedrijf

Er zijn twee sectorpremies. Een premiegroep kort, voor personeel wat een arbeidscontract heeft korter als een jaar. En een premiegroep lang, voor personeel met een arbeidscontract van één jaar en langer.

Cao: Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf

Pensioenuitvoering wordt geregeld door Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf.

Website www.bpfschilders.nl.

Pensioenaanlevering via A&O services middels digitale of papieren PLO. De PLO dient binnen twee weken na afloop van de periode ingezonden te zijn aan A&O Services. Aanlevering kan ook via de onlinedesk.

Fondsen van het pensioenfonds zijn:

  • Ouderdomspensioen (Cao personeel, Overig Personeel, Vakman en UTA)
  • Overgangs OVOP (Cao personeel, Overig Personeel, Vakman en UTA)
  • SUSAG
  • AdmiVakFonds
  • 55+ dag
  • AV

Grondslag voor de pensioenberekening is het PRIS uurloon. Dit “PRIS”uurloon is opgebouwd uit het garantie-uurloon vermeerderd met de eventuele diplomatoeslag en/of voorliedentoeslag en/of uitvoerderstoeslag en, indien van toepassing de prestatietoeslag, die aan de betreffende deelnemer in enig tijdvak wordt uitbetaald.
Er is een garantieuurloon voor bijvoorbeeld reisuren. Dat is meestal lager dan het betaalde uurloon.

Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en maximum loon. Er zijn afwijkende maximum pensioenlonen voor medewerkers geboren vóór 1950 en geboren in of na 1950.

Nieuwsgierig geworden?