Salarisadministratie Reisbranche

Sector indeling is 017 Detailhandel en ambachten.

Cao: Reiswerk

Pensioenuitvoering wordt geregeld door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche.

Website www.reiswerk-pensioenen.nl.

Pensioenaanlevering via www.reiswerk-pensioenen.nl.

Fondsen van het pensioenfonds zijn: Ouderdomspensioen/Partnerpensioen. Tevens is er een opleidingsfonds voor Reiswerk.

Grondslag voor de pensioenberekening is het loon WfSV exclusief bijtelling auto van de zaak. Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en maximumloon.