Salarisadministratie Recreatie

Sector indeling kan verschillen tussen 035 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen (bijv. zwembaden of jeugdherbergen) of 033 Horeca algemeen.

Cao: Recreatie

Pensioenuitvoering wordt geregeld door het Pensioenfonds Recreatie.
Website www.recreatiefondsen.nl.

Pensioenaanlevering via de website van het Pensioenfonds Recreatie
Fondsen van het pensioenfonds zijn:

  • Pensioen
  • Sociaal fonds Recreatie
  • Vut (alleen voor zweminrichtingen)

Grondslag voor de pensioenberekening is loon SVW.
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise. De uurfranchise is afhankelijk van het standaard aantal uren binnen de Reiswerk. Het aanvullend pensioen wordt berekend over het loon boven het maximum loon WFSV.

Vanaf 2011 worden verloningsgegevens door Salariszaken automatisch aangeleverd via de PensioenAangifte van Syntrus Achmea.