Salarisadministratie Orgelbouw

Sector indeling is 007 meubel- en orgelbouwindustrie

Cao: Orgelbouw

Pensioenuitvoering wordt geregeld door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven.
Website www.meubelpensioen.nl.

Pensioenaanlevering gaat via Syntrus Achmea en vanaf 2018 via Centric.

Fondsen van het pensioenfonds zijn: pensioenfonds, aanvullingsfonds en sociaal fonds

Grondslag voor de pensioenberekening is het vaste overeengekomen loon (incl. vakantietoeslag) plus evt. ploegentoeslag en overwerkvergoeding over het voorgaande jaar.
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en maximumloon.

Nieuwsgierig geworden?