Salarisadministratie Optiek

Sector indeling is 017 Detailhandel en Ambachten

Cao: Optiekbedrijven

Pensioenuitvoering wordt geregeld door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel. De pensioenaanlevering gaat via de pensioenaangifte van TKP.

Fondsen van het pensioenfonds zijn: Ouderdomspensioen/Partnerpensioen. Binnen de optiek is er ook nog een aanvullend pensioen van toepassing.

Grondslag voor de pensioenberekening is loon SVW.

Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise. De uurfranchise is afhankelijk van het standaard aantal uren binnen de optiek. Het aanvullend pensioen wordt berekend over het loon boven het maximum loon WFSV.

Nieuwsgierig geworden?