Salarisadministratie Meubelindustrie

Sector indeling is 007 meubel- en orgelbouwindustrie

Cao: Meubelindustrie en meubileringsbedrijven

Pensioenuitvoering wordt geregeld door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven.
Website www.meubelpensioen.nl.

Fondsen van het pensioenfonds zijn:

  • Pensioen
  • Aanvullingsfonds
  • Sociaal fonds

Grondslag voor de pensioenberekening is het vaste overeengekomen loon (incl. vakantietoeslag) plus evt. ploegentoeslag en overwerkvergoeding over het voorgaande jaar.
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en maximumloon.

Vanaf 2011 worden verloningsgegevens door Salariszaken automatisch aangeleverd via de PensioenAangifte van Syntrus Achmea. Dat zal per 2018 veranderen naar Centric.

Nieuwsgierig geworden?