Salarisadministratie Metaal en Techniek (Kleinmetaal)

Sector indeling is: 12 Metaal- en technische bedrijfstakken

Cao’s: Metaalbewerkingsbedrijf, Carosseriebedrijf, Goud- en zilvernijverheid, isolatiebedrijf en technisch installatiebedrijf.

Pensioenuitvoering wordt geregeld door MN Services / Pensioenfonds Metaal & Techniek
Websites www.bpmt.nl.

Pensioenaanlevering via MN online (www.mnonline.nl)
Fondsen van het pensioenfonds zijn:

  • Pensioen
  • Sociaal fonds (per bedrijfstak verschillend)
  • WGA
  • WIA

Grondslag voor de pensioenberekening is het brutoloon, plus vakantietoeslag, plus andere schriftelijk overeengekomen vaste onderdelen (zoals dertiende maand, ploegentoeslag en provisie). Incidentele beloningen tellen niet mee.
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en een maximumloon.

Nieuwsgierig geworden?