Salarisadministratie Houthandel

Sector indeling is: Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid.ind.

Cao: Houthandel

Pensioenuitvoering wordt geregeld door stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houthandel.

Website www.pensioenfondshouthandel.nl

Fondsen van het pensioenfonds zijn: Pensioenregeling, Overgangsregeling, Optrekregeling en stichting fonds voor Onderzoek, Opleiding en arbeidsverhouding in de houthandel.

Grondslag voor de pensioenberekening is het vaste bruto salaris op 1 januari 2011 of latere datum van indiensttreding vermeerderd met de vakantietoeslag, de vaste eindejaarstoeslag en gratificaties, de ploegentoeslag en die onderdelen van het inkomen die volgens de normale werktijd tot het vaste loon behoren

Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise.

Vanaf 2012 worden verloningsgegevens door Salariszaken automatisch aangeleverd via de PensioenAangifte van Syntrus Achmea. Dit kan binnenkort veranderen.

Nieuwsgierig geworden?