Salarisadministratie Horeca

Sector indeling is 033 Horeca Algemeen en 034 Horeca Catering
Er zijn binnen sector 033 twee sectorpremies. Een premiegroep kort, voor personeel wat een arbeidscontract heeft korter als een jaar. En een premiegroep lang, voor personeel met een arbeidscontract van één jaar en langer.

Cao: Horeca

Pensioenuitvoering wordt geregeld door Bedrijfstak pensioenfonds Stichting pensioenfonds Horeca & Catering..

Website www.phenc.nl.
Gegevens aanlevering aan PH&C gaat via de loonaangifte. U kunt via voorschotnota’s de voorlopige premie aanpassen. De eindafrekening wordt opgemaakt naar aanleiding van de ingediende loonaangiften.

Fondsen van het pensioenfonds zijn voor de Horeca: Pensioen PH&C
Fondsen van het pensioenfonds zijn voor werkgevers in de Contractcatering: Pensioen PH&C Herstel Premie, Sucon I en Sucon II

Grondslag voor de pensioenberekening het SVW loon + ingehouden pensioenpremies.
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een uurfranchise en maximum pensioengevend uurloon.

Nieuwsgierig geworden?