Salarisadministratie Groothandel in Levensmiddelen

Sector indeling is Groothandel II

Cao: Groothandel in Levensmiddelen

Pensioenuitvoering wordt geregeld door pensioenfonds Groothandel in Levensmiddelen (GIL).
Website www.bpf-gil.nl.

Vanaf 2018 wordt dit gedaan door cq Pensioenaanlevering gaat via AZL werkgeversportaal (www.azlonline.nl).
Fondsen van het pensioenfonds zijn gesplitst in werknemers geboren voor 1-1-1950 (pensioenregeling I en pensioenregeling II) en geboren op of na 1-1-1950 (één pensioenregeling).

Grondslag voor de pensioenberekening is 12 maal het bruto maandsalaris, respectievelijk 13 maal het 4-wekelijkse salaris (inclusief spaarloon (tot 31-12-2011)) vermeederd met de vaste toeslag op grond van de C.A.O. voor de Groothandel in Levensmiddelen én vermeerderd met de vakantietoeslag, provisie en diplomatoeslagen. Overige emolumenten blijven buiten beschouwing.
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en een maximumloon.

Onze software is gecertificeerd voor de berekening en de aanlevering van de loongegevens naar het pensioenfonds via de pensioenaangifte.

Nieuwsgierig geworden?